MENU

Zakysaná smotana?

Prídavné meno zakysaný je české. Je odvodené od slovesa zakysat.

V češtine sa výrazom zakysaná smetana označuje kyslá smotana, výrazu zakysané výrobky v slovenčine zodpovedá pomenovanie kyslomliečne výrobky.

Českému slovu zákys zodpovedá slovenské slovo zákvas. Aj vo výnose, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mlieko a výrobky z mlieka, sa používa výraz kyslomliečne výrobky.

Sortiment kyslomliečnych výrobkov sa špecifikuje podľa druhu použitých kyslomliečnych baktérií (probiotických, kefírových atď.). Podľa kultúry použitej pri výrobe môžeme hovoriť o kyslom mlieku, ak sa použijú kvasinky, ide o zakvasené mlieko. Českému slovu zákys zodpovedá slovenské slovo zákvas.