MENU

Denko?

Obyčajne drevený predmet obdĺžnikového alebo okrúhleho tvaru, určený na krájanie mäsa, zeleniny a iných potravín sa spisovne nazýva lopár. Dosku na krájanie môžeme nazvať aj lopárik, čo je zdrobnenina. Nespisovné slovo denko sa v našich slovníkoch nenachádza a objavuje sa iba v nárečiach. Podobné Krmítko? 💎 Veci, 🐾 Zvieratá Lehátko? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Paštika?

Paštéta je pokrm z pomletej pečene alebo mäsa. Slovo paštéka alebo paštika sú nespisovné a patria medzi nárečové slová. Samozrejme, že nespisovná je aj odvodenina paštikár. Podobné Paštika? 🍔 Gastronómia Granadírsky pochod? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Tavený syr?

Slovesá topiť sa, taviť sa sú synonymné iba vo všeobecnom význame „stávať sa tekutým pôsobením tepla“, pričom v technickom význame sa používajú slovesá taviť, taviť sa a prídavné meno tavený, kým v spojení napr. so slovom syr je náležité používať slovesá topiť, topiť sa a prídavné meno topený – topený syr. Sloveso topiť sa znamená „teplom sa rozpúšťať, roztápať“, napr. sneh (ľad) sa topí, masť (maslo, slanina) sa topí. Sloveso taviť sa má význam „rozpúšťať sa pri vysokej teplote“, napr. železo (ruda, kov) sa taví. Z fyzikálnej stránky teplota pri tavení dosahuje až vyše 1 500 °C, kým pri topení syrov je to okolo 85 °C. Krátky slovník slovenského jazyka zachytáva i prídavné mená odvodené od oboch slovies, a to prídavné meno topený s výkladom „vyrobený, získaný topením“, napr. topený syr, topené maslo, topená masť, a prídavné meno tavený s výkladom významu „ktorý vznikol tavením“, napr. tavený cement, tavený čadič; tavený syr, správne topený syr. Podobné Hamburgre? 🍔 Gastronómia Salám? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Sústo?

Bolo to na neho priveľké sústo. Jedzte malé sústo. Vychutnať si každé sústo. Objavuje sa to všade. Sústo počujeme v hovorenom slove a čítame v tom písanom. Vedeli ste však, že sústo je nespisovné slovo? Keďže slovo sústo používame nielen pri jedle, ale aj v iných situáciách, máme k dispozícii rôzne spisovné riešenia. Ak teda chceme pomenovať množstvo potravy, ktoré sa prehltne naraz, použijeme podstatné meno hlt, a teda malý hlt, veľký hlt. V rovnakom prípade môžeme použiť aj slovo kúsok, a teda malý kúsok, veľký kúsok jedla. Iná situácia nastáva v prenesenom význame, kedy namiesto spojenia „bolo to na neho priveľké sústo“ povieme, že to bolo na neho priveľa. Podobné Makarónky? 🍔 Gastronómia Pomazánka? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Makarónky?

Cukrovinky, ktoré majú pôvod v Taliansku sa k nám dostali cez Francúzsko. V slovenčine sa ustálene nazývajú makrónky, rovnako ako v češtine. V cudzojazyčných textoch na obaloch si môžete niekedy prečítať talianske názvy macarone, maccarone alebo maccherone či francúzsky názov macaron. V angličtine sa používa podoba macaron i macron. Slovenský ekvivalent makrónka sa v takejto grafickej podobe uvádza nielen v starom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968), ale aj v Slovníku cudzích slov (2005) a v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2015). Podstatné meno ženského rodu makrónka sa skloňuje podľa vzoru žena a v genitíve množného čísla má pádovú podobu makrónok. Slovom makarón sa označuje druh cestoviny rúrkovitého tvaru.
Čítať ďalej ›

Čabajská klobása?

Dolnozemská klobása a z nej osobitne čabianska klobása je mimoriadne obľúbená medzi gurmánmi. Pomenovanie je odvodené od maďarského mesta Békešská Čaba a prídavné meno má podobu čabiansky. Keď hovoríme o komunite Slovákov žijúcej v Békešskej Čabe, hovoríme o čabianskych Slovákoch. Rovnako je to aj v prípade známej čabianskej klobásy. Čabajská klobása je preto nesprávne pomenovanie tohto produktu. Rovnako nesprávne je aj skrátené pomenovanie čabajka – správne čabianka. Tento výraz je však iba hovorový. Podobné Šampión? 🍔 Gastronómia Mlsný? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Kardamón?

Vysoká trváca tropická bylina z čeľade ďumbierovitých pochádzajúca z Indie sa nazýva kardamóm. Všimnite si písmeno „m“ na konci, pretože práve to sa často nesprávne zamieňa za „n“. Takže, už žiadny kardamón, ale kardamóm. Plody tejto rastliny (podobné čiernemu koreniu) sa používajú ako korenie a v parfumérii na výrobu kardamómovej silice. Podobné Porcovať? 🍔 Gastronómia Artičok? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Cvikľa?

Červená repa je rastlina s fialovočerveným dužinatým koreňom pestovaná ako zelenina. Okrem tohto pomenovania sa používa rovnako spisovné označenie cvikla. Podstatné meno cvikla sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena (bez cvikly – o cvikle – dve cvikly – bez dvoch cvikiel). V niektorých nárečiach sa však objavuje cvikľa, no v tomto prípade už nejde o spisovné pomenovanie. Pre zaujímavosť doplním, že zdrobnenina cvikly je cviklička. Podobné Denko? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia Tavený syr? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Knedlík?

Knedľa je múčne jedlo, vyrobené z cesta. Pomenovanie sa prevzalo z nemčiny (Knödel) a v tomto slove cudzieho pôvodu sa zachovala tvrdá spoluhláska „n“. Zdrobnenina je knedlička. Rovnako sa tento pokrm dostal aj do češtiny, ale v tomto prípade sa už nazýva knedlík. Podobné Žĺtko a bielko? 🍔 Gastronómia Knedlík? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Vinotéka?

Či už je to zbierka vínnych produktov alebo predajňa vín, vždy je to vínotéka s dvoma dĺžňami. V mnohých prípadoch však uvidíte práve vinotéku s krátkym „i“, čo je nesprávne. Nezabudnite, víno = vínotéka. Podobné Lízatko? 🍔 Gastronómia Lanýž? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›