MENU

Denko?

Obyčajne drevený predmet obdĺžnikového alebo okrúhleho tvaru, určený na krájanie mäsa, zeleniny a iných potravín sa spisovne nazýva lopár. Dosku na krájanie môžeme nazvať aj lopárik, čo je zdrobnenina.

Nespisovné slovo denko sa v našich slovníkoch nenachádza a objavuje sa iba v nárečiach.