MENU

Špak?

0
151
0
Je to malé, žlto-biele a nájdeme to na zemi. Čo je to? Ja viem, špak! Hmm, áno, aj nie. Slovo špak je nespisovné. Zvyšok vyhorenej cigarety sa v spisovnej slovenčine označuje slovom ohorok. Takže, špak je ohorok a ohorok patrí do koša na ohorky. Myšlienka dňa „Keby nebolo cigariet, nebolo by nespisovných špakov.“ 😀 Podobné Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Riasenka? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Vreco?

0
140
0
Obdĺžnikový obal na spodku spojený na prenášanie alebo uskladňovanie sypkého alebo kusového materiálu nazývame vrece – papierové vrece, igelitové vrece, vrece múky. Často používaný výraz vreco nie je správny a ide iba o nárečové slovo. Podobné Sáčok? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Ťažítko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Špilka?

0
161
0
Tenká palička používaná pri príprave niektorých jedál, ale aj v modelárstve sa spisovne nazýva špajdľa/špajľa. Obe podoby sú správne na rozdiel od slova špilka, ktoré pochádza z nemčiny a objavuje sa v regionálnych nárečiach. Nabudúce, keď budete kupovať špadle, pozrite sa na obal. Mnohí predajcovia používajú správny názov, no rovnako mnohí aj ten nesprávny. Podobné Húpačka? 💎 Veci Čidlo? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Omaľovánka?

0
294
0
Pre mnohých rodičov to možno bude obrovské prekvapenie, ale toto je slovenčina plná prekvapení a nečakaných zvratov. Predstavte si, že tá knižka s predtlačenými obrázkami, ktoré majú len vonkajšie obrysy a dopĺňajú sa farbami sa spisovne nazýva maľovanka. Takže, omaľovánka nepatrí medzi spisovné slovenské slová a jej miesto je v českom jazyku. Niekto by si ešte mohol povedať, že tie obrázky treba vymaľovať, a preto by to mohla byť aj vymaľovánka. Nuž, mohla, ale ani toto slovo sa v slovníkoch nenachádza. Podobné Kolka? ⚽ Šport, 💎 Veci, 📝 Korešpondencia Čípok? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Struhátko?

0
207
0
Kuchynský nástroj s drsnými výčnelkami alebo aj nástroj na orezávanie ceruzky sa nazýva strúhadlo. Slovo struhátko/strúhatko je čechizmus. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Šialka? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia Nosítka? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Plátená taška?

Od podstatného mena plátno je odvodené prídavné meno plátenný, a teda správne – plátenná taška. Platená plátenná taška Zdvojená spoluhláska „n“ je v prídavných menách odvodených príponou -ný od podstatných mien, ktoré majú v slovnom základe spoluhlásku „n“, napr. salón – salónny, ráno – ranný, súkno – súkenný. Rovnako sa postupuje aj v prípade, keď podstatné meno obsahuje spoluhlásku „ň“, ktorá pri odvodzovaní alternuje so spoluhláskou „n“, napr. deň – denný, kameň – kamenný. Keď sa v podstatnom mene nenachádza spoluhláska „n“, ako napr. v slove drevo, prídavné meno je utvorené bez zdvojenej spoluhlásky – drevený. Podobné Kružítko? 💎 Veci Púzdro? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Púzdro?

0
525
0
Slovo puzdro, s krátkym „u“, sa v slovenčine považuje za slovo domáceho pôvodu. Preto nie je spracované v slovenských slovníkoch cudzích slov, ale iba v slovníkoch slovenského jazyka. Často používaný variant – púzdro – nie je správny. V Českom etymologickom slovníku sa uvádza súvislosť so staročeským výrazom púzdro a s poľským puzdro s významom „puzdro, baňatá (vypuklá) nádoba“, ako aj s ruským пузо [púzo] „veľké brucho“ a пузырь [puzýr] „bublina, pľuzgier“. Spoločným východiskovým významom slovenského slova puzdro, českého pouzdro a podobných výrazov v iných slovanských jazykoch je „niečo napuchnuté“. Podobné Parfém? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Špak? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Trsátko?

0
464
0
Poznáte ten malý predmet, s ktorým brnkáme po strunách brnkacích hudobných nástrojov. Najčastejšie má tvar zaobleného trojuholníka a niekedy aj prsteňa na palec. Keďže slúži na brnkanie na brnkacích nástrojoch, je zjavné, že ide o brnkadlo. Skutoční hudobníci poznajú aj výraz plektrum, ktorý sa nachádza v Slovníku cudzích slov. Aj napriek tomu sa takmer u každého predajcu hudobných nástrojov stretneme s nespisovnými výrazmi – brnkátko, trsátko, prípadne trsadlo. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Čidlo? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Kolka?

Kolky sú obľúbený šport a rovnako aj doklad o zaplatení úradných poplatkov. Niekedy sa však objavuje pocit neistoty, keď chceme použiť jednotné číslo. Aj keď sa s kolkami môžeme stretnúť v dvoch úplne rozdielnych oblastiach, jedno je spoločné. Vždy je to jeden kolok (nie kolka). Áno, aj v bowlingu. 😉 Podobné Ťažítko? 💎 Veci Percentá 📝 Korešpondencia, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Kružítko?

0
563
0
Pomôcka na rysovanie kružníc alebo oblúkov sa nazýva kružidlo. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Riasenka? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›