MENU

Vodeodolný?

0
705
0
Správna je podoba so spájacou hláskou -o-, čiže vodoodolný, vodoodpudivý. Ďalšie prídavné meno s významom „odolný proti vode, vlhkosti“ je vodovzdorný. Podobný význam majú aj prídavné mená vodotesný a nepremokavý, ich výber závisí od kontextu. Podobné Kelímok? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia Kanistra? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Šmýkalka?

0
725
0
Konštrukcia (žliabkovitého tvaru) s hladkou plochou na spúšťanie, ako aj vyhladené miesto na šmýkanie sa po slovensky nazývajú šmykľavka, šmýkačka aj kĺzačka. Napr. šmykľavka/šmýkačka/kĺzačka na detskom ihrisku, na kúpalisku aj deti si urobili na chodníku šmykľavku/šmýkačku/kĺzačku. Všetky tri pomenovania sú správne utvorené a zodpovedajú spisovnej slovenčine. Naopak, často používaný výraz – šmýkalka – je nespisovný. Podobné Plátená taška? 💎 Veci, 🛒 Obchod Helma? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Otvárak?

0
820
0
Náčinie, resp. predmet, ktorým sa otvárajú konzervy alebo fľaše, sa nazýva otvárač. Ak ide o fľašu so zátkou, na jej otvorenie používame vývrtku. Slovo otvárač sa používa aj na označenie osoby, ktorá niečo otvára, uvoľňuje a umožňuje vstup, prístup niekomu, niečomu (otvárač dverí, brán, závor). Podobné Gulička? 💎 Veci Kanistra? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Kanistra?

Plechová alebo plastová nádoba hranolovitého tvaru s uzáverom určená najmä na prepravu a príručné skladovanie technických kvapalín sa nazýva kanister (mužský rod), ale aj kanistra (ženský rod). Jeden z tých dobrých prípadov, kedy sú obe možnosti správne, a tak je len na vás, ktorú možnosť si vyberiete. Podobným prípadom je aj podstatné meno masaker, ktoré má aj ženský rod v podobe masakra. Podobné Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Šmýkalka? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Billboard?

0
831
0
Anglické slovo billboard sa v slovenčine adaptovalo natoľko, že dostalo aj svoju slovenskú podobu. Slovo bilbord vychádza z výslovnosti. V tomto prípade teda naozaj platí: píš, ako počuješ. Pri hesle bilbord sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka uvádza aj jeho prípona v inštrumentáli množného čísla -mi: (s) bilbordmi. Podobné Denko? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia Šróbovák? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Zámka dverí?

Kovový mechanizmus určený na zamykanie kľúčom sa nazýva zámka. Okrem ženského rodu si môžeme zvoliť aj ten mužský v tvare zámok. Slovo zámok má totiž dva významy. Okrem umelecky cennej budovy je to teda aj spomínaný mechanizmus na zamykanie našich dverí. Rovnako môžete použiť visiaci zámok alebo visiacu zámku. Podobné Špak? 💎 Veci Záhlavok? 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›

Krabica?

0
1036
0
Slovo krabica sa desaťročia hodnotilo ako subštandardné slovo a takto sa uvádza aj v aktuálnej kodifikačnej príručke, akou je Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003. Spisovné bolo iba slovo škatuľa. Nespisovnosť slova krabica sa však medzičasom prehodnotila (porov. článok Osudy slov škatuľa a krabica od Pavla Žiga v 4. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2011, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2011/4/ks2011-4.pdf) a v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) sa už slovo krabica uvádza ako spisovné neutrálne slovo. Podobné Kanistra? 💎 Veci, 🛒 Obchod Špak? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Zmizík?

Ide zrejme o apelativizovanú podobu vlastného mena – pôvodne českého obchodného názvu výrobku – podobne ako pri niektorých iných cudzích slovách, napr. lux (hovorové pomenovanie vysávača podľa značky Lux) alebo neska (hovorové pomenovanie instantnej kávy utvorené z názvu Nescafé). Aj podstatné meno zmizík sa zaraďuje k hovorovým výrazom. Štylisticky neutrálne pomenovanie všetkých druhov kancelárskych potrieb používaných na opravu napísaného textu je korektor. Podobné Tovar k odberu? 🛒 Obchod Chodítko? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Brašňa?

0
1043
0
Slovo brašna (nie brašňa) vo význame „vak s držadlami na prenášanie vecí, často náradia, nástrojov“ má v nominatíve množného čísla tvar brašny (nie brašne) a v slovenčine sa odporúča nahradiť ho niektorým z vhodnejších výrazov taška, kapsa alebo kabela. Ako najčastejší príklad môžeme uviesť tašku na náradie. Podobné Nástavec? 💎 Veci Šmýkalka? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Sklený?

0
2598
0
Na označenie predmetu zo skla sú v slovenčine správne obidve prídavné mená sklený aj sklenený, ktoré sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Podobné Húpačka? 💎 Veci Víčko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›