MENU

Zmizík?

Ide zrejme o apelativizovanú podobu vlastného mena – pôvodne českého obchodného názvu výrobku – podobne ako pri niektorých iných cudzích slovách, napr. lux (hovorové pomenovanie vysávača podľa značky Lux) alebo neska (hovorové pomenovanie instantnej kávy utvorené z názvu Nescafé). Aj podstatné meno zmizík sa zaraďuje k hovorovým výrazom. Štylisticky neutrálne pomenovanie všetkých druhov kancelárskych potrieb používaných na opravu napísaného textu je korektor. Podobné Rúška? ❤️ Zdravie, 💎 Veci Tovar k odberu? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Brašňa?

0
105
0
Slovo brašna (nie brašňa) vo význame „vak s držadlami na prenášanie vecí, často náradia, nástrojov“ má v nominatíve množného čísla tvar brašny (nie brašne) a v slovenčine sa odporúča nahradiť ho niektorým z vhodnejších výrazov taška, kapsa alebo kabela. Ako najčastejší príklad môžeme uviesť tašku na náradie. Podobné Riasenka? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Bedňa? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Sklený?

0
206
0
Na označenie predmetu zo skla sú v slovenčine správne obidve prídavné mená sklený aj sklenený, ktoré sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Podobné Pokladňa? 💎 Veci, 🛒 Obchod Zmizík? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Detský kočiar?

Zlodeji ukradli kočiar za tri tisíc eur. Majiteľka prosí o pomoc (pozn.: tri tisíc → tritisíc) Nevhodné spojenie detský kočiar sa najčastejšie objavuje na inzertných portáloch a niekedy aj v spravodajstve. Slovom kočiar sa v slovenčine pomenúva ľahký, obyčajne štvorkolesový dopravný prostriedok ťahaný koňmi, ktorého synonymom je aj slovo koč. Vozík na prevážanie malých detí sa nazýva kočík, resp. detský kočík. Zdrobneninou je kočíček. Podobné Šróbovák? 💎 Veci Kraťasy? 🙂 Ženy a muži, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Víčko?

0
675
1
V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete v rámci hesla veko (s významom „príklop nádoby, schránky ap., vrchnák“) sa uvádza podstatné meno viečko, ktoré má v slovenčine dva významy: 1. „zdrobnenina slova veko“; 2. „pohyblivý kožný kryt na oku“. Menší uzáver nádoby alebo schránky (malé veko) možno nazvať zdrobneninou viečko (napr. plastové viečko). Aj napriek tomu sa u nás môžete stretnúť s českým slovom víčko, ktoré stále používa mnoho Slovákov. Podobné Púzdro? 💎 Veci Riasenka? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Perečník?

0
1433
0
Občas sa stretávam s názorom, že puzdro na žiacke písacie potreby sa nevolá perečník, ale peračník. Preto som si to overil a Krátky slovník slovenského jazyka, spolu s Pravidlami slovenského pravopisu, mi prezradili, že obe podoby sú v súčasnosti rovnocenne správne, a teda perečník = peračník. Zaujímavosťou je aj perovník. Ide však iba o nárečové slovo. Podobné Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Struhátko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Helma?

0
848
1
Či už je to naša slovenská prilba alebo helma prevzatá z nemčiny, obe slová sú spisovné. Ide o synonymá, ktoré pomenúvajú ochrannú pokrývku hlavy z pevného materiálu. Keď ide o genitív množného čísla, tak nosenie heliem počas jazdy na motocykloch je povinné. Podobné Klávesa? 💻 Technika, 💎 Veci Krb? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Hrané hračky?

0
526
1
Keď ste už niekedy hľadali hračky na niektorom z inzertných portálov, určite ste si všimli hrané hračky a možno ste už aj sami toto slovné spojenie použili vo svojom inzeráte. Mnoho predávajúcich sa takto snaží zdôrazniť, že hračky nie sú nové, ale boli používané. Z toho vyplýva, že ide o používané hračky. Hračký sú totiž veci, ktoré sa používajú na hranie. Samozrejme, slovenčina pozná prídavné meno hraný, ale v iných významoch: 1. často hraný autor: ktorého diela sa hrajú, 2. hraný film, v ktorom vystupujú herci, 3. predstieraný: hraný záujem, hraná účasť. Podobné Sáčok? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Ťažítko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Denko?

Obyčajne drevený predmet obdĺžnikového alebo okrúhleho tvaru, určený na krájanie mäsa, zeleniny a iných potravín sa spisovne nazýva lopár. Dosku na krájanie môžeme nazvať aj lopárik, čo je zdrobnenina. Nespisovné slovo denko sa v našich slovníkoch nenachádza a objavuje sa iba v nárečiach. Podobné Donut? 🍔 Gastronómia Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Špak?

0
997
0
Je to malé, žlto-biele a nájdeme to na zemi. Čo je to? Ja viem, špak! Hmm, áno, aj nie. Slovo špak je nespisovné. Zvyšok vyhorenej cigarety sa v spisovnej slovenčine označuje slovom ohorok. Takže, špak je ohorok a ohorok patrí do koša na ohorky. Myšlienka dňa „Keby nebolo cigariet, nebolo by nespisovných špakov.“ 😀 Podobné Parfém? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Vreco? 💎 Veci
Čítať ďalej ›