MENU

Otvárak?

0
15
0
Náčinie, resp. predmet, ktorým sa otvárajú konzervy alebo fľaše, sa nazýva otvárač. Ak ide o fľašu so zátkou, na jej otvorenie používame vývrtku. Slovo otvárač sa používa aj na označenie osoby, ktorá niečo otvára, uvoľňuje a umožňuje vstup, prístup niekomu, niečomu (otvárač dverí, brán, závor). Podobné Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Gulečník? ⚽ Šport, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Kanistra?

Plechová alebo plastová nádoba hranolovitého tvaru s uzáverom určená najmä na prepravu a príručné skladovanie technických kvapalín sa nazýva kanister (mužský rod), ale aj kanistra (ženský rod). Jeden z tých dobrých prípadov, kedy sú obe možnosti správne, a tak je len na vás, ktorú možnosť si vyberiete. Podobným prípadom je aj podstatné meno masaker, ktoré má aj ženský rod v podobe masakra. Podobné Zmizík? 💎 Veci, 🛒 Obchod Smena? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Billboard?

0
126
0
Anglické slovo billboard sa v slovenčine adaptovalo natoľko, že dostalo aj svoju slovenskú podobu. Slovo bilbord vychádza z výslovnosti. V tomto prípade teda naozaj platí: píš, ako počuješ. Pri hesle bilbord sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka uvádza aj jeho prípona v inštrumentáli množného čísla -mi: (s) bilbordmi. Podobné Šróbovák? 💎 Veci Billboard? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Zámka dverí?

Kovový mechanizmus určený na zamykanie kľúčom sa nazýva zámka. Okrem ženského rodu si môžeme zvoliť aj ten mužský v tvare zámok. Slovo zámok má totiž dva významy. Okrem umelecky cennej budovy je to teda aj spomínaný mechanizmus na zamykanie našich dverí. Rovnako môžete použiť visiaci zámok alebo visiacu zámku. Podobné Zámka dverí? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Ohňuvzdorný? 🏠 Bývanie, 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Krabica?

0
267
0
Slovo krabica sa desaťročia hodnotilo ako subštandardné slovo a takto sa uvádza aj v aktuálnej kodifikačnej príručke, akou je Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003. Spisovné bolo iba slovo škatuľa. Nespisovnosť slova krabica sa však medzičasom prehodnotila (porov. článok Osudy slov škatuľa a krabica od Pavla Žiga v 4. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2011, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2011/4/ks2011-4.pdf) a v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) sa už slovo krabica uvádza ako spisovné neutrálne slovo. Podobné Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Madlo? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Zmizík?

Ide zrejme o apelativizovanú podobu vlastného mena – pôvodne českého obchodného názvu výrobku – podobne ako pri niektorých iných cudzích slovách, napr. lux (hovorové pomenovanie vysávača podľa značky Lux) alebo neska (hovorové pomenovanie instantnej kávy utvorené z názvu Nescafé). Aj podstatné meno zmizík sa zaraďuje k hovorovým výrazom. Štylisticky neutrálne pomenovanie všetkých druhov kancelárskych potrieb používaných na opravu napísaného textu je korektor. Podobné Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Struhátko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Brašňa?

0
303
0
Slovo brašna (nie brašňa) vo význame „vak s držadlami na prenášanie vecí, často náradia, nástrojov“ má v nominatíve množného čísla tvar brašny (nie brašne) a v slovenčine sa odporúča nahradiť ho niektorým z vhodnejších výrazov taška, kapsa alebo kabela. Ako najčastejší príklad môžeme uviesť tašku na náradie. Podobné Trsátko? 💎 Veci Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Sklený?

0
614
0
Na označenie predmetu zo skla sú v slovenčine správne obidve prídavné mená sklený aj sklenený, ktoré sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Podobné Krb? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Snímok? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Detský kočiar?

Zlodeji ukradli kočiar za tri tisíc eur. Majiteľka prosí o pomoc (pozn.: tri tisíc → tritisíc) Nevhodné spojenie detský kočiar sa najčastejšie objavuje na inzertných portáloch a niekedy aj v spravodajstve. Slovom kočiar sa v slovenčine pomenúva ľahký, obyčajne štvorkolesový dopravný prostriedok ťahaný koňmi, ktorého synonymom je aj slovo koč. Vozík na prevážanie malých detí sa nazýva kočík, resp. detský kočík. Zdrobneninou je kočíček. Podobné Otvárak? 💎 Veci Tovar k odberu? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Víčko?

0
899
1
V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete v rámci hesla veko (s významom „príklop nádoby, schránky ap., vrchnák“) sa uvádza podstatné meno viečko, ktoré má v slovenčine dva významy: 1. „zdrobnenina slova veko“; 2. „pohyblivý kožný kryt na oku“. Menší uzáver nádoby alebo schránky (malé veko) možno nazvať zdrobneninou viečko (napr. plastové viečko). Aj napriek tomu sa u nás môžete stretnúť s českým slovom víčko, ktoré stále používa mnoho Slovákov. Podobné Parfém? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Klávesa? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›