MENU

Špáratko?

Slovo špáratko je ďalším čechizmom s koncovkou -tko. Ide o nespisovný (subštandardný) výraz. Tenké zahrotené drievko na čistenie medzizubných priestorov sa v spisovnej slovenčine nazýva špáradlo. Podobné Smažiť? 🍔 Gastronómia Sáčok? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Snímok?

Slová snímka, resp. snímok sú utvorené od nedokonavého slovesa snímať so základným významom „robiť fotografické, filmové alebo televízne zábery“. Podstatné meno ženského rodu snímka je utvorené slovotvornou príponou -ka, ktorou sa tvoria aj iné názvy vecí od slovies, napr. kolísať – kolíska, píliť – pílka, objímať – objímka, spájať – spájka, škrabať – škrabka, štiepať – štiepka. Podstatné meno mužského rodu snímok je utvorené slovotvornou príponou -ok, ktorou sa takisto tvoria názvy vecí od slovies, napr. odtlačiť – odtlačok, vyrobiť – výrobok, vytlačiť – výtlačok. V spisovnej slovenčine sa z uvedených dvoch podôb názvu obrazu vzniknutého pôsobením svetla na film a pod. ustálila podoba ženského rodu snímka. Vyjadrenia, v ktorých sa používa podstatné meno mužského rodu snímok, sú v spisovnej slovenčine nenáležité, preto ani vyjadrenia typu pomocou leteckého snímku, prístup k najlepšiemu leteckému snímku, na leteckom snímku sa nepokladajú za správne. Kompletné vyjadrenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV nájdete na stránke magazínu Quark. Podobné Lehátko? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Denko? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Gulička?

0
4970
1
Guľa je teleso ohraničené plochou, ktorej body sú od stredu rovnako vzdialené. Malá guľa sa často označuje nespisovným slovom gulička. Správna zdrobnenina je však guľôčka, resp. guľka. Pri vytváraní prídavného mena ide napr. o guľôčkový dezodorant, guľôčkové pero. Rovnaký prípad je aj slovo jama (väčšia prirodzená alebo urobená vyhĺbenina) a jeho zdrobnenina v podobe slova jamôčka. Podobné Sáčok? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Čípok? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Riasenka?

Farbiaci prípravok na riasy, obyčajne v malej plastovej tubičke, nanášaný špirálovou kefkou sa správne nazýva maskara. Tento výraz nájdete v Slovníku súčasného slovenského jazyka a Slovníku cudzích slov. Často používané slovo riasenka, odvodené z českého slova řasenka, sa v našich slovníkoch nenachádza. V hovorovej reči sa objavuje aj výraz špirála. Ide však skôr o neoficiálnu skratku pre špirálovú kefku, pomocou ktorej sa farbiaci prípravok nanáša. Milé dámy, nabudúce si v obchode pýtajte maskaru. Podobné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Kraťasy? 🙂 Ženy a muži, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Madlo?

Slovo madlo sa v slovenčine hodnotí ako nespisovný výraz. České slovo madlo má podľa toho, čo sa ním presne pomenúva, v slovenčine spisovné ekvivalenty ako držadlo (napr. na zábradlí), rúčka, rukoväť. Podobné Čípok? ❤️ Zdravie, 💎 Veci Konvica? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Čidlo?

Prístroj na snímanie (zvuku, obrazu, tlaku…) sa správne nazýva snímač (napr. tlakový snímač). Spisovným ekvivalentom je aj senzor (napr. pohybový senzor), ale nie čidlo, s ktorým sa môžeme stretnúť v mnohých predajniach s elektronikou. Podobné Vodotrysk? 💻 Technika Krabica? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Lehátko?

Slovo lehátko je ďalším zo série čechizmov s koncovkou -tko. Ide o nespisovný (subštandardný) výraz. Spisovné pomenovanie ľahkého, obyčajne skladacieho kusa nábytku na odpočívanie, resp. sklápacieho lôžka vo vlaku je ležadlo. Podobné Nosítka? ❤️ Zdravie, 💎 Veci Nástavec? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Chodítko?

Zdravotná pomôcka s kolieskami, ktorá pomáha starším alebo zdravotne postihnutým ľuďom pri chôdzi, sa nazýva chodúľka. Rovnaký výraz sa používa aj na označenie pomôcky na kolieskach, ktorá pomáha malým deťom naučiť sa chodiť. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Podobné Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Nosítka? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Čípok?

Liečivo upravené na vkladanie do telovej dutiny (napr. konečníka al. pošvy) sa správne nazýva čapík. V tejto podobe ho definuje Krátky slovník slovenského jazyka. V Slovníku súčasného slovenského jazyka je čípok označený ako hovorové slovo. Tieto slová však nie sú vhodné v oficiálnej komunikácii. Podobné Madlo? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Tlačítko?

Súčasť mechanizmu ovládaná stláčaním sa v spisovnej slovenčine nazýva tlačidlo. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Podobné Webstránka? 💻 Technika Čidlo? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›