MENU

Potítko?

0
1158
0
Slová utvorené príponou -tko, ako napr. potítko, ktorými sa pomenúvajú predmety slúžiace ako nástroje, prostriedky, pomôcky a pod., nepatria medzi spisovné jazykové prostriedky a do prejavov niektorých používateľov slovenčiny sa dostali a dostávajú z češtiny. Názvy vecí, nástrojov, prostriedkov a pomôcok sa v slovenčine tvoria aj príponami -ík/-ik, resp. -ník/-nik. A tak možno z odvodzovacieho základu pot, príponou -ník utvoriť jednoslovné pomenovanie potník. Na pomenovanie širšej pásky z elastického a nasiakavého materiálu, obyčajne z froté, na stieranie potu z čela alebo na zachytávanie potu stekajúceho z čela možno používať slovné spojenia potná manžeta, potná čelenka, froté manžeta, froté čelenka, resp. frotírová manžeta, frotírová čelenka, ale predovšetkým jednoslovné pomenovanie potník. Viac o tejto téme, ale aj iných zaujímavostiach z nášho jazyka sa dočítate v elektronickom vydaní časopisu Kultúra slova – ročník 44 – 2010 č. 4. Podobné Fanúšici? ⚽ Šport Kolečko? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Bicyklista?

0
1811
0
Cyklista je bicyklista a bicyklista je cyklista. Áno, ide o synonymá, ale pozor, cyklista aj bicyklista sa venujú iba cyklistike. Žiadna bicyklistika sa v našich slovníkoch nenachádza. 🙂 Koho zaujíma správna výslovnosť, prezradím, že v tomto prípade nedochádza k žiadnemu spodobovaniu a bicykel, bicyklista aj sloveso bicyklovať sa vyslovujú s „k“, nie s „g“. Podobné Vsadiť na? ⚽ Šport Pernamentka? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Kolečko?

0
1842
0
„Dám si jedno kolečko okolo jazera.“ O kolečku sme už počuli asi všetci, no toto podstatné meno (čechizmus) sa nenachádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je našou kodifikačnou príručkou. Slovo kolečko sa objavuje až v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale len s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo, ktoré pomenúva okruh bežeckej dráhy alebo jedno kolo. Nespisovné kolečko sa často a nesprávne používa aj ako náhrada za spisovné koleso a jeho zdrobneninu – koliesko. Podobné Kolečko? ⚽ Šport Závod F1? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Vyhrajeme?

0
1685
0
Sloveso „hrať“ časujeme podobne ako napríklad slovesá chytať (chytá – chytáme – chytáte), mať (má – máme – máte) či padať (padá – padáme – padáte). V prítomnom čase má tvary hrám – hráš – hrá – hráme – hráte – hrajú. Rovnako je to aj pri slovese vyhrať: vyhrám – vyhráš – vyhrá – vyhráme – vyhráte – vyhrajú. Podobné Štucne? ⚽ Šport Pernamentka? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Mrštný?

Mrštný Rask zabránil takmer istému gólu… A čo vy? Ako by ste sa ohodnotili? Aj vy ste mrštný a mrštnosť je vašou silnou stránkou? Nie, to nie ste, pretože ste svižný. Rýchle a pružne pohybujúci človek sa v slovenčine označuje prídavným menom svižný. Okrem toho však môžeme povedať, že je ten človek vrtký, rezký, obratný. V prípade nadpisu článku z úvodu by bolo vhodné použiť prídavné meno obratný a nadpis by vyzeral takto: „Obratný Rask zabránil takmer istému gólu“. Podobné Riasenka? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Požiarnik? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Begbinton?

0
3240
0
Bedminton je hra s raketami a s košíkovou loptičkou. Poznáme ju asi všetci, no mnohí si vytvorili vlastné pomenovanie tejto hry: bebmimton, bedmington, begbigton, begbinton, begminton, bembikton, bembington, bembinton, bemiton, benbinton, bentbinton, bejbington a možno ešte viac. Pozrime sa teda na veľmi stručnú históriu. Pôvod slova siaha do 60. rokov 19. storočia, kedy sa táto hra začala hrávať v anglickej obci Badminton (grófstvo Gloucestershire). Preto sa v slovenčine často objavuje aj verzia badminton (používaná v češtine), ktorá však nie je správna. Do slovenčiny sme toto cudzie slovo prevzali vo fonetickom prepise, a preto je správny iba názov bedminton. Podobné Rupsak? ⚽ Šport Potítko? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Štucne?

0
2376
1
Pozná ich asi každý športovec a nielen ten. Málokto však vie, že sa nevolajú štucne (slang), ale štulpne. Tieto hrubé pančuchy (bez chodidiel) sú najčastejšie súčasťou futbalového a hokejového výstroja. Novšie sa objavuje aj podobný návlek na aerobik a v jednotnom čísle má podobu štulpňa (ženský rod). V obchode síce nájdeme štucne, aj štulpne, ale odteraz už budete vedieť, že správne sú len štulpne. Podobné Potítko? ⚽ Šport Riadidlá? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Kolka?

Kolky sú obľúbený šport a rovnako aj doklad o zaplatení úradných poplatkov. Niekedy sa však objavuje pocit neistoty, keď chceme použiť jednotné číslo. Aj keď sa s kolkami môžeme stretnúť v dvoch úplne rozdielnych oblastiach, jedno je spoločné. Vždy je to jeden kolok (nie kolka). Áno, aj v bowlingu. 😉 Podobné Lehátko? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Stál mimo hru? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Boxerista?

0
2636
2
V lexikografických príručkách sa uvádzajú len slová boxer a pästiar. Podobu boxerista nájdete iba v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), kde sa hodnotí ako zastarané synonymum slov boxer a pästiar. To znamená, že s výrazom boxerista sa môžete stretnúť v starších textoch zo začiatku minulého storočia alebo v beletrizovaných žánroch, kde sa toto slovo používa so štylistickým zámerom (na dokreslenie doby a postáv). V súčasnom jazykovom prejave sa odporúča používať slovo boxer. Podobné Štucne? ⚽ Šport Medaile? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Pernamentka?

0
18563
0
Správny športový fanúšik určite pozná a niekedy už aj vlastnil permanentku. Áno, permanentná vstupenka sa hovorovo nazýva skráteným výrazom permanentka a permanentne sa píše s písmenom „m“. Pomôcka z angličtiny: permanent (trvalý) → per man (na jedného človeka) Okrem permanentnej vstupenky (permanentky) je tu ešte abonentná vstupenka (abonentka). Tento termín sa používa v umení a ide vlastne o permanentnú vstupenku na sériu vybraných divadelných predstavení. Podobné Kliky? ⚽ Šport Gulečník? ⚽ Šport, 💎 Veci
Čítať ďalej ›