MENU

Kolečko?

0
90
0
„Dám si jedno kolečko okolo jazera.“ O kolečku sme už počuli asi všetci, no toto podstatné meno (čechizmus) sa nenachádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je našou kodifikačnou príručkou. Slovo kolečko sa objavuje až v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale len s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo, ktoré pomenúva okruh bežeckej dráhy alebo jedno kolo. Nespisovné kolečko sa často a nesprávne používa aj ako náhrada za spisovné koleso a jeho zdrobneninu – koliesko. Podobné Štucne? ⚽ Šport Pernamentka? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Vyhrajeme?

0
145
0
Sloveso „hrať“ časujeme podobne ako napríklad slovesá chytať (chytá – chytáme – chytáte), mať (má – máme – máte) či padať (padá – padáme – padáte). V prítomnom čase má tvary hrám – hráš – hrá – hráme – hráte – hrajú. Rovnako je to aj pri slovese vyhrať: vyhrám – vyhráš – vyhrá – vyhráme – vyhráte – vyhrajú. Podobné Pernamentka? ⚽ Šport Medaile? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Mrštný?

Mrštný Rask zabránil takmer istému gólu… A čo vy? Ako by ste sa ohodnotili? Aj vy ste mrštný a mrštnosť je vašou silnou stránkou? Nie, to nie ste, pretože ste svižný. Rýchle a pružne pohybujúci človek sa v slovenčine označuje prídavným menom svižný. Okrem toho však môžeme povedať, že je ten človek vrtký, rezký, obratný. V prípade nadpisu článku z úvodu by bolo vhodné použiť prídavné meno obratný a nadpis by vyzeral takto: „Obratný Rask zabránil takmer istému gólu“. Podobné Závod F1? ⚽ Šport Hosťka? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Begbinton?

0
383
0
Bedminton je hra s raketami a s košíkovou loptičkou. Poznáme ju asi všetci, no mnohí si vytvorili vlastné pomenovanie tejto hry: bebmimton, bedmington, begbigton, begbinton, begminton, bembikton, bembington, bembinton, bemiton, benbinton, bentbinton, bejbington a možno ešte viac. Pozrime sa teda na veľmi stručnú históriu. Pôvod slova siaha do 60. rokov 19. storočia, kedy sa táto hra začala hrávať v anglickej obci Badminton (grófstvo Gloucestershire). Preto sa v slovenčine často objavuje aj verzia badminton (používaná v češtine), ktorá však nie je správna. Do slovenčiny sme toto cudzie slovo prevzali vo fonetickom prepise, a preto je správny iba názov bedminton. Podobné Posilovňa? ⚽ Šport Štucne? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Štucne?

0
442
0
Pozná ich asi každý športovec a nielen ten. Málokto však vie, že sa nevolajú štucne (slang), ale štulpne. Tieto hrubé pančuchy (bez chodidiel) sú najčastejšie súčasťou futbalového a hokejového výstroja. Novšie sa objavuje aj podobný návlek na aerobik a v jednotnom čísle má podobu štulpňa (ženský rod). V obchode síce nájdeme štucne, aj štulpne, ale odteraz už budete vedieť, že správne sú len štulpne. Podobné Rupsak? ⚽ Šport Kolka? ⚽ Šport, 💎 Veci, 📝 Korešpondencia
Čítať ďalej ›

Kolka?

Kolky sú obľúbený šport a rovnako aj doklad o zaplatení úradných poplatkov. Niekedy sa však objavuje pocit neistoty, keď chceme použiť jednotné číslo. Aj keď sa s kolkami môžeme stretnúť v dvoch úplne rozdielnych oblastiach, jedno je spoločné. Vždy je to jeden kolok (nie kolka). Áno, aj v bowlingu. 😉 Podobné Tlačítko? 💻 Technika, 💎 Veci Vsadiť na? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Boxerista?

0
448
1
V lexikografických príručkách sa uvádzajú len slová boxer a pästiar. Podobu boxerista nájdete iba v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), kde sa hodnotí ako zastarané synonymum slov boxer a pästiar. To znamená, že s výrazom boxerista sa môžete stretnúť v starších textoch zo začiatku minulého storočia alebo v beletrizovaných žánroch, kde sa toto slovo používa so štylistickým zámerom (na dokreslenie doby a postáv). V súčasnom jazykovom prejave sa odporúča používať slovo boxer. Podobné Stál mimo hru? ⚽ Šport Závod F1? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Pernamentka?

0
1575
0
Správny športový fanúšik určite pozná a niekedy už aj vlastnil permanentku. Áno, permanentná vstupenka sa hovorovo nazýva skráteným výrazom permanentka a permanentne sa píše s písmenom „m“. Pomôcka z angličtiny: permanent (trvalý) → per man (na jedného človeka) Okrem permanentnej vstupenky (permanentky) je tu ešte abonentná vstupenka (abonentka). Tento termín sa používa v umení a ide vlastne o permanentnú vstupenku na sériu vybraných divadelných predstavení. Podobné Vsadiť na? ⚽ Šport Mrštný? ⚽ Šport, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Kvalitná výstroj?

0
814
1
Slovo výstroj je utvorené z mužského podstatného mena stroj v staršom význame „oblečenie, spôsob obliekania“ pomocou predpony vý-. Kvalitný výstroj je teda mužského rodu (na rozdiel od češtiny), o čom sa možno presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Správne teda hovoríme lyžiarsky výstroj, potápačský výstroj, horolezecký výstroj, rybársky výstroj… Podobné Mrštný? ⚽ Šport, 🙂 Ženy a muži Boxerista? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Rupsak?

0
770
0
Nie je rupsak ako ruksak. Aj ruksak je však iba hovorové slovo, ktoré je síce spisovné, no existuje vhodnejší variant. Väčší plátenný vak s popruhmi na nosenie na chrbte sa spisovne nazýva plecniak (turistický plecniak). Keď sa pozrieme na ďalšiu možnosť, a to slovo batoh, slovníky ho definujú ako výraz pre zviazané veci nesené na chrbte (batoh sena). Do úvahy prichádza ešte štvrtý výraz, a to vak (cestovný vak), čo je vrecovitý obal na prenášanie vecí. Zabudnime teda absolútne nespisovné slovo rupsak a nahraďme ho ruksakom, batohom, vakom, alebo najlepšie plecniakom. Podobné Medaile? ⚽ Šport Boxerista? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›