MENU

Vyhrajeme?

1762
0

Sloveso „hrať“ časujeme podobne ako napríklad slovesá chytať (chytá – chytáme – chytáte), mať (má – máme – máte) či padať (padá – padáme – padáte).

V prítomnom čase má tvary hrám – hráš – hrá – hráme – hráte – hrajú.

Rovnako je to aj pri slovese vyhrať: vyhrám – vyhráš – vyhrá – vyhráme – vyhráte – vyhrajú.