MENU

Pernamentka?

21366
0

Správny športový fanúšik určite pozná a niekedy už aj vlastnil permanentku. Áno, permanentná vstupenka sa hovorovo nazýva skráteným výrazom permanentka a permanentne sa píše s písmenom „m“.

Pomôcka z angličtiny: permanent (trvalý) → per man (na jedného človeka)

Okrem permanentnej vstupenky (permanentky) je tu ešte abonentná vstupenka (abonentka). Tento termín sa používa v umení a ide vlastne o permanentnú vstupenku na sériu vybraných divadelných predstavení.
Pozrieť v slovníku