MENU

Makadamové orechy?

Názov rastliny, z ktorej oriešky pochádzajú, sa v slovenských lexikografických príručkách uvádza v dvoch podobách – makadamia (Veľký slovník cudzích slov, 2008) aj makadámia (Slovenské botanické názvoslovie; Slovník súčasného slovenského jazyka), ktorá sa odporúča a uprednostňuje zo strany jazykovedcov.

Pri tvorení prídavného mena sa v základe zachováva samohláska i – makadámiový. Na pomenovanie plodu rastliny s tvrdou škrupinou a chutným jadrom možno teda použiť označenie makadámiový oriešok, ale aj samotné slovo makadámia, lebo týmto slovom sa nepomenúva len strom, ale aj jeho jedlé polody, napr. pridať posekané makadámie do šalátu.

Makadam sa „nepapá“

Najmä v obchode sa často stretávame s makadamovými orieškami. Treba preto spomenúť, že slovo makadam patrí do oblasti stavebníctva a pomenúva zmes štrku používanú na úpravu vozoviek a chodníkov. Takto upravený povrch sa nazýva makadamový.