MENU

Kvalitná výstroj?

11683
2

Slovo výstroj je utvorené z mužského podstatného mena stroj v staršom význame „oblečenie, spôsob obliekania“ pomocou predpony vý-.

Kvalitný výstroj je teda mužského rodu (na rozdiel od češtiny), o čom sa možno presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003).

Správne teda hovoríme lyžiarsky výstroj, potápačský výstroj, horolezecký výstroj, rybársky výstroj
Pozrieť v slovníku