MENU

Menežér?

Ekonomický termín manažment sa do slovenčiny dostal z taliančiny cez angličtinu (v angličtine management).

V slovenčine sa už dlhšie používa v adaptovanej podobe (prispôsobenej slovenskému pravopisu) manažment, podobne ako slová manažér, manažérka, manažérsky, manažérstvo.

Môžete sa o tom presvedčiť aj v kodifikačných príručkách – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu.
Pozrieť v slovníku