MENU

Požiarnik?

Slová hasič a požiarnik sú synonymné. Potvrdzuje to výklad slova hasič v Krátkom slovníku slovenského jazyka – „príslušník protipožiarneho útvaru, požiarnik“; v Slovníku súčasného slovenského jazyka „príslušník hasičského a záchranného zboru vycvičený na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, haváriách a dopravných nehodách; syn. požiarnik“ aj v Synonymickom slovníku slovenčiny. Slovo hasič vzniklo zo slovesa hasiť. Slovo požiarnik vzniklo z podstatného mena požiar. V prvom prípade bol motivujúcim slovom názov činnosti, v druhom názov ničivého živlu. Slovo požiarnik teda nemožno považovať za preklad českého slova požárník. Podobné Krajka? 🙂 Ženy a muži Požiarnik? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Tatér?

Muž, ktorý sa venuje tetovaniu, sa nazýva tetovač a od tohto pomenovania sa tvorí prechýlená ženská podoba tetovačka. V takejto podobe sa uvádza pomenovanie ženy, ktorá sa profesionálne venuje tetovaniu, aj v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2000. V súčasnej jazykovej praxi sa podstatné meno ženského rodu tetovačka používa aj ako hovorové pomenovanie tetovania, resp. aj nálepky so snímateľným obrázkom tetovania. Pomenovanie ženy tetovačka a pomenovanie tetovania alebo nálepky tetovačka sú z lexikálneho hľadiska homonymá, a teda slová, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam. Podobné Ješitný? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Flustrovaný? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Vykanie

Pri vykaní je určitý slovesný tvar vždy v druhej osobe množného čísla, napr. Pane, vy ste tam boli. – Slečna, už ste jedli? Používanie určitého slovesného tvaru v jednotnom čísle pri vykaní (Pane, vy ste tam bol. – Slečna, už ste jedla?) je nesprávne. Prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno a slová sám, rád, vinen, hoden sú pri vykaní v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Ak oslovujeme muža, ktorému vykáme, správne sú tieto vyjadrenia: Boli ste spokojný? – Skončili ste prvý. – Pôjdete tam sám? – Aké knihy máte rád? Keď vykáme žene, náležité sú tieto tvary: Boli ste spokojná? – Skončili ste prvá. – Pôjdete tam sama? – Aké knihy máte rada? Podobné Nehet? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži Pani magistra? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Šikulka?

Je zjavné, že slovo šikulka ako označenie mužskej osoby sa u nás používa pod vplyvom češtiny. Čo mu teda zodpovedá v slovenčine? Namiesto slova šikulka máme už dávno vžité a systémovo utvorené slovo šikovník, napr. Je to majster svojho odboru, šikovník. Od slova šikovník sa ľahko tvoria ženské podoby šikovnica, šikovníčka. Zaujímavosť Najpredávanejší slovenský časopis pre deti predškolského a mladšieho školského veku sa nazýva Šikovníček a podobná alternatíva tohto magazínu má v Česku názov Šikulka. Podobné Poklopec? 🙂 Ženy a muži Prádlo? 🏠 Bývanie, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Doktorant?

Doktorand je osoba, ktorá sa formou vedeckej alebo umeleckej výchovy pripravuje na získanie hodnosti PhD. alebo ArtD. Prečo je to však doktorand a nie doktorant? Dôvodom má byť skutočnosť, že ide o prevzaté slovo z latinčiny. K východiskovej podobe doctorandus sa síce nenašlo predpokladané sloveso ani v slovníkoch stredovekej latinčiny, ale pri preberaní tohto slova do spisovnej slovenčiny to zrejme nebolo rozhodujúce. Zaujímavosťou je, že iné podobné slová prevzaté z latinčiny sú v slovenčine tvorené príponou -ant – praktikant, jubilant, ašpirant, konzultant. Mimochodom, doktorand je v rovnakej podobe súčasťou aj českého jazyka. Podobné Krajka? 🙂 Ženy a muži Svatba? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Mrštný?

Mrštný Rask zabránil takmer istému gólu… A čo vy? Ako by ste sa ohodnotili? Aj vy ste mrštný a mrštnosť je vašou silnou stránkou? Nie, to nie ste, pretože ste svižný. Rýchle a pružne pohybujúci človek sa v slovenčine označuje prídavným menom svižný. Okrem toho však môžeme povedať, že je ten človek vrtký, rezký, obratný. V prípade nadpisu článku z úvodu by bolo vhodné použiť prídavné meno obratný a nadpis by vyzeral takto: „Obratný Rask zabránil takmer istému gólu“. Podobné Doktorant? 🙂 Ženy a muži Kliky? ⚽ Šport
Čítať ďalej ›

Barber?

Osobné podstatné meno barber sa v slovenčine nenachádza. Odborník na strihanie, úpravu vlasov a na holenie sa nazýva holič a odborník na úpravu účesov (pánsky, dámsky) kaderník. V slovníku však môžeme objaviť aj pomenovanie barbier, ktoré sa do slovenčiny prevzalo z francúzštiny (francúzske slovo barbier je odvodené od francúzskeho pomenovania brady barbe) cez nemčinu. V posledných desaťročiach sa výraz barbier hodnotí ako zastaraný výraz. Nie je vylúčené, že sa barbier revitalizuje a vráti do oficiálnej slovnej zásoby, tak ako výrazy župa/župan. Podobné Doktorant? 🙂 Ženy a muži Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Svatba?

Svadba v slovenčine, svatba v češtine. Napadlo by vám, že v dávnej histórii sa sobáš dvoch ľudí nazýval svatba aj u nás? Dôvodom bolo odvodenie od praslovanského slova svatiti se – stávať sa príbuznými, z ktorého pochádza aj slovo svat. Potom však nastala zmena, vplyvom vývinu jazyka, a od 16. storočia je to už svadba. Keby ste náhodou zabudli, ktoré písmenko je to správne, povedzte si prídavné meno a hneď budete vedieť, že to nie je svatobná oslava, ale svadobná oslava. 😉 Podobné Vykanie 🙂 Ženy a muži Predsedkyňa? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Nehet?

Nehty alebo nechty? Určite ste už počuli obe slová, no slovenské je len jedno. Ak si myslíte, že sú to nechty, myslíte správne. V jednotnom čísle necht a v množnom sú to nechty. Prečo sa však v našej komunikácii objavuje aj nehet, resp. nehty? Nuž, odpoveďou je vplyv češtiny, v ktorej je správny práve tento variant. To však nie je všetko. Už vieme, že správne sú to nechty, ale je tu ešte druhá dilema. Vyslovujú sa mäkko alebo tvrdo? Prvá možnosť je správna – „ňechty“. Mäkko vyslovujeme aj názov rastliny – nechtík, ktorý je rovnaký ako zdrobnenina slova necht. Podobné Interupcia? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži Expirácia? ❤️ Zdravie, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Kraťasy?

Pre mnohých to možno bude prekvapenie, ale kraťasy sa v našich slovníkoch nenachádzajú. Objavujú sa síce v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale iba s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo. Netreba zúfať, pretože určite všetci poznáme aj spisovný výraz pre označenie krátkych nohavíc – šortky. Toto pomenovanie sa k nám dostalo z angličtiny a zaradilo sa medzi spisovné výrazy, už v slovníku z r. 1959. Mimochodom, okrem šortiek nosíme aj bermudy, čo sú nohavice z ľahkého pestrofarebného materiálu s dĺžkou po kolená. Podobné Na pobočke? 🛒 Obchod Šikulka? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›