MENU

Človekovi?

Životné podstatné mená mužského rodu majú v datíve (v 3. páde) jednotného čísla charakteristickú príponu -ovi, t. j. hrdinovi, chlapovi, čertovi, psovi. Iba v niektorých prípadoch konkuruje prípone -ovi prípona -u. Pri podstatnom mene človek sa vo všetkých pravopisných príručkách uvádza v datíve aj v lokáli singuláru dvojtvar k človekovi/človeku, o človekovi/človeku, čo znamená, že oba tvary zodpovedajú spisovnej slovenčine. Podobne je to pri podstatných menách čert, diabol, otec, pes, vlk, hoci v týchto prípadoch väčšinou nie sú tvary s príponou -ovi a s príponou -u štylisticky rovnocenné. Tvary čertovi, diablovi, otcovi, psovi, vlkovi sú štylisticky neutrálne a bežne sa používajú v jazykovom prejave, kým tvary s príponou -u sa zachovali väčšinou iba v ustálených spojeniach a frazeologizmoch. Na rozdiel od uvedených príkladov dvojtvary človekovi/človeku sú štylisticky neutrálne. Podobné Svatba? 🙂 Ženy a muži Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Bruchomluvec?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v 1. zväzku najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) sa uvádza pomenovanie človeka, ktorý vie hovoriť bez pohybov úst, v podobe bruchovravec. Slovo bruchomluvec, ktoré sa dnes hodnotí ako čechizmus, nájdete iba v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968. Podobné Hosťka? 🙂 Ženy a muži Bruchomluvec? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Požiarnik?

Slová hasič a požiarnik sú synonymné. Potvrdzuje to výklad slova hasič v Krátkom slovníku slovenského jazyka – „príslušník protipožiarneho útvaru, požiarnik“; v Slovníku súčasného slovenského jazyka „príslušník hasičského a záchranného zboru vycvičený na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, haváriách a dopravných nehodách; syn. požiarnik“ aj v Synonymickom slovníku slovenčiny. Slovo hasič vzniklo zo slovesa hasiť. Slovo požiarnik vzniklo z podstatného mena požiar. V prvom prípade bol motivujúcim slovom názov činnosti, v druhom názov ničivého živlu. Slovo požiarnik teda nemožno považovať za preklad českého slova požárník. Podobné Hosťka? 🙂 Ženy a muži Barber? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Tatér?

Muž, ktorý sa venuje tetovaniu, sa nazýva tetovač a od tohto pomenovania sa tvorí prechýlená ženská podoba tetovačka. V takejto podobe sa uvádza pomenovanie ženy, ktorá sa profesionálne venuje tetovaniu, aj v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2000. V súčasnej jazykovej praxi sa podstatné meno ženského rodu tetovačka používa aj ako hovorové pomenovanie tetovania, resp. aj nálepky so snímateľným obrázkom tetovania. Pomenovanie ženy tetovačka a pomenovanie tetovania alebo nálepky tetovačka sú z lexikálneho hľadiska homonymá, a teda slová, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam. Podobné Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Nehet? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Vykanie

Pri vykaní je určitý slovesný tvar vždy v druhej osobe množného čísla, napr. Pane, vy ste tam boli. – Slečna, už ste jedli? Používanie určitého slovesného tvaru v jednotnom čísle pri vykaní (Pane, vy ste tam bol. – Slečna, už ste jedla?) je nesprávne. Prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno a slová sám, rád, vinen, hoden sú pri vykaní v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Ak oslovujeme muža, ktorému vykáme, správne sú tieto vyjadrenia: Boli ste spokojný? – Skončili ste prvý. – Pôjdete tam sám? – Aké knihy máte rád? Keď vykáme žene, náležité sú tieto tvary: Boli ste spokojná? – Skončili ste prvá. – Pôjdete tam sama? – Aké knihy máte rada? Podobné Astronomička? 🙂 Ženy a muži Ješitný? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Šikulka?

Je zjavné, že slovo šikulka ako označenie mužskej osoby sa u nás používa pod vplyvom češtiny. Čo mu teda zodpovedá v slovenčine? Namiesto slova šikulka máme už dávno vžité a systémovo utvorené slovo šikovník, napr. Je to majster svojho odboru, šikovník. Od slova šikovník sa ľahko tvoria ženské podoby šikovnica, šikovníčka. Zaujímavosť Najpredávanejší slovenský časopis pre deti predškolského a mladšieho školského veku sa nazýva Šikovníček a podobná alternatíva tohto magazínu má v Česku názov Šikulka. Podobné Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Doktorant?

Doktorand je osoba, ktorá sa formou vedeckej alebo umeleckej výchovy pripravuje na získanie hodnosti PhD. alebo ArtD. Prečo je to však doktorand a nie doktorant? Dôvodom má byť skutočnosť, že ide o prevzaté slovo z latinčiny. K východiskovej podobe doctorandus sa síce nenašlo predpokladané sloveso ani v slovníkoch stredovekej latinčiny, ale pri preberaní tohto slova do spisovnej slovenčiny to zrejme nebolo rozhodujúce. Zaujímavosťou je, že iné podobné slová prevzaté z latinčiny sú v slovenčine tvorené príponou -ant – praktikant, jubilant, ašpirant, konzultant. Mimochodom, doktorand je v rovnakej podobe súčasťou aj českého jazyka. Podobné Zbrklý? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Mrštný?

Mrštný Rask zabránil takmer istému gólu… A čo vy? Ako by ste sa ohodnotili? Aj vy ste mrštný a mrštnosť je vašou silnou stránkou? Nie, to nie ste, pretože ste svižný. Rýchle a pružne pohybujúci človek sa v slovenčine označuje prídavným menom svižný. Okrem toho však môžeme povedať, že je ten človek vrtký, rezký, obratný. V prípade nadpisu článku z úvodu by bolo vhodné použiť prídavné meno obratný a nadpis by vyzeral takto: „Obratný Rask zabránil takmer istému gólu“. Podobné Doktorant? 🙂 Ženy a muži Mrštný? ⚽ Šport, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Barber?

Osobné podstatné meno barber sa v slovenčine nenachádza. Odborník na strihanie, úpravu vlasov a na holenie sa nazýva holič a odborník na úpravu účesov (pánsky, dámsky) kaderník. V slovníku však môžeme objaviť aj pomenovanie barbier, ktoré sa do slovenčiny prevzalo z francúzštiny (francúzske slovo barbier je odvodené od francúzskeho pomenovania brady barbe) cez nemčinu. V posledných desaťročiach sa výraz barbier hodnotí ako zastaraný výraz. Nie je vylúčené, že sa barbier revitalizuje a vráti do oficiálnej slovnej zásoby, tak ako výrazy župa/župan. Podobné Menežér? 🙂 Ženy a muži Lakýrnik? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Svatba?

Svadba v slovenčine, svatba v češtine. Napadlo by vám, že v dávnej histórii sa sobáš dvoch ľudí nazýval svatba aj u nás? Dôvodom bolo odvodenie od praslovanského slova svatiti se – stávať sa príbuznými, z ktorého pochádza aj slovo svat. Potom však nastala zmena, vplyvom vývinu jazyka, a od 16. storočia je to už svadba. Keby ste náhodou zabudli, ktoré písmenko je to správne, povedzte si prídavné meno a hneď budete vedieť, že to nie je svatobná oslava, ale svadobná oslava. 😉 Podobné Astronomička? 🙂 Ženy a muži Doktorant? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›