MENU

Šikulka?

Je zjavné, že slovo šikulka ako označenie mužskej osoby sa u nás používa pod vplyvom češtiny. Čo mu teda zodpovedá v slovenčine? Namiesto slova šikulka máme už dávno vžité a systémovo utvorené slovo šikovník, napr. Je to majster svojho odboru, šikovník. Od slova šikovník sa ľahko tvoria ženské podoby šikovnica, šikovníčka. Zaujímavosť Najpredávanejší slovenský časopis pre deti predškolského a mladšieho školského veku sa nazýva Šikovníček a podobná alternatíva tohto magazínu má v Česku názov Šikulka. Podobné Predsedkyňa? 🙂 Ženy a muži Astronomička? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Doktorant?

Doktorand je osoba, ktorá sa formou vedeckej alebo umeleckej výchovy pripravuje na získanie hodnosti PhD. alebo ArtD. Prečo je to však doktorand a nie doktorant? Dôvodom má byť skutočnosť, že ide o prevzaté slovo z latinčiny. K východiskovej podobe doctorandus sa síce nenašlo predpokladané sloveso ani v slovníkoch stredovekej latinčiny, ale pri preberaní tohto slova do spisovnej slovenčiny to zrejme nebolo rozhodujúce. Zaujímavosťou je, že iné podobné slová prevzaté z latinčiny sú v slovenčine tvorené príponou -ant – praktikant, jubilant, ašpirant, konzultant. Mimochodom, doktorand je v rovnakej podobe súčasťou aj českého jazyka. Podobné Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži Cop? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Mrštný?

Mrštný Rask zabránil takmer istému gólu… A čo vy? Ako by ste sa ohodnotili? Aj vy ste mrštný a mrštnosť je vašou silnou stránkou? Nie, to nie ste, pretože ste svižný. Rýchle a pružne pohybujúci človek sa v slovenčine označuje prídavným menom svižný. Okrem toho však môžeme povedať, že je ten človek vrtký, rezký, obratný. V prípade nadpisu článku z úvodu by bolo vhodné použiť prídavné meno obratný a nadpis by vyzeral takto: „Obratný Rask zabránil takmer istému gólu“. Podobné Menežér? 🙂 Ženy a muži Cop? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Barber?

Osobné podstatné meno barber sa v slovenčine nenachádza. Odborník na strihanie, úpravu vlasov a na holenie sa nazýva holič a odborník na úpravu účesov (pánsky, dámsky) kaderník. V slovníku však môžeme objaviť aj pomenovanie barbier, ktoré sa do slovenčiny prevzalo z francúzštiny (francúzske slovo barbier je odvodené od francúzskeho pomenovania brady barbe) cez nemčinu. V posledných desaťročiach sa výraz barbier hodnotí ako zastaraný výraz. Nie je vylúčené, že sa barbier revitalizuje a vráti do oficiálnej slovnej zásoby, tak ako výrazy župa/župan. Podobné Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Svatba?

Svadba v slovenčine, svatba v češtine. Napadlo by vám, že v dávnej histórii sa sobáš dvoch ľudí nazýval svatba aj u nás? Dôvodom bolo odvodenie od praslovanského slova svatiti se – stávať sa príbuznými, z ktorého pochádza aj slovo svat. Potom však nastala zmena, vplyvom vývinu jazyka, a od 16. storočia je to už svadba. Keby ste náhodou zabudli, ktoré písmenko je to správne, povedzte si prídavné meno a hneď budete vedieť, že to nie je svatobná oslava, ale svadobná oslava. 😉 Podobné Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Nehet?

Nehty alebo nechty? Určite ste už počuli obe slová, no slovenské je len jedno. Ak si myslíte, že sú to nechty, myslíte správne. V jednotnom čísle necht a v množnom sú to nechty. Prečo sa však v našej komunikácii objavuje aj nehet, resp. nehty? Nuž, odpoveďou je vplyv češtiny, v ktorej je správny práve tento variant. To však nie je všetko. Už vieme, že správne sú to nechty, ale je tu ešte druhá dilema. Vyslovujú sa mäkko alebo tvrdo? Prvá možnosť je správna – „ňechty“. Mäkko vyslovujeme aj názov rastliny – nechtík, ktorý je rovnaký ako zdrobnenina slova necht. Podobné Mravenčenie? ❤️ Zdravie Plieseň? ❤️ Zdravie, 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›

Kraťasy?

Pre mnohých to možno bude prekvapenie, ale kraťasy sa v našich slovníkoch nenachádzajú. Objavujú sa síce v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale iba s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo. Netreba zúfať, pretože určite všetci poznáme aj spisovný výraz pre označenie krátkych nohavíc – šortky. Toto pomenovanie sa k nám dostalo z angličtiny a zaradilo sa medzi spisovné výrazy, už v slovníku z r. 1959. Mimochodom, okrem šortiek nosíme aj bermudy, čo sú nohavice z ľahkého pestrofarebného materiálu s dĺžkou po kolená. Podobné Barber? 🙂 Ženy a muži Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Jóga?

Joga – doslovný hit v cvičení. Slovník ju definuje ako meditačnú prax a teóriu pochádzajúcu zo starovekej a stredovekej Indie. Ide o sústavu telesných cvičení majúcich za cieľ dosiahnuť duševné sústredenie a upokojenie. Tento smer sa nazýva aj jogizmus a jeho stúpenec jogista, prípadne jogistka. Najstaršie zmienky o joge pochádzajú z obdobia rokov 900 až 500 pred naším letopočtom. Vydržala dodnes a v súčasnosti sa jej darí najmä vďaka hektickému životu a potrebe aspoň trochu zrelaxovať. V preklade tohto slova ide o zjednotenie, resp. spájanie. Do slovenčiny sa joga dostala s krátkym „o“, a to je aj spisovná podoba tohto slova na rozdiel od češtiny, v ktorej sa používa slovo jóga. Podobné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Prepážka? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Dvojstopé?

Vozidlo zanechávajúce 2 stopy sa nazýva dvojstopové vozidlo. Podobne poznáme aj jednostopové dopravné prostriedky, napríklad bicykel. Základom tohto prídavného mena je podstatné meno stopa, a teda od neho vytvorené prídavné meno stopový. Preto je často používaný výraz dvojstopé vozidlo nesprávny. Okrem dopravných prostriedkov sa môžeme stretnúť aj s dvojstopovým veršom v literatúre. Podobné Hosťka? 🙂 Ženy a muži Nehet? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Cop?

Slovo cop pochádza z nemčiny (Zopf), kde má význam „vrkoč“. V rovnakom význame sa uvádza aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G ako regionalizmus, teda slovo, ktoré pôvodne ako dialektizmus nadobudlo širšiu územnú platnosť a využíva sa najmä v hovorenej komunikácii, resp. aj v literatúre. Keďže slovom vrkoč sa pomenúva „pletenec z vlasov“, na pomenovanie zopnutých vlasov je vhodnejšie slovo chvost (príp. slovné spojenie konský chvost, pozri 3. význam slova chvost v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L). Slovné spojenie mať vlasy v cope možno nahradiť vyjadrením mať vlasy zopnuté do chvosta, mať chvost, anglické spojenie pony-tailed young man možno preložiť ako mladík s chvostom. Podobné Límec? 🙂 Ženy a muži Ješitný? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›