MENU

Tatér?

Muž, ktorý sa venuje tetovaniu, sa nazýva tetovač a od tohto pomenovania sa tvorí prechýlená ženská podoba tetovačka.

V takejto podobe sa uvádza pomenovanie ženy, ktorá sa profesionálne venuje tetovaniu, aj v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2000.

V súčasnej jazykovej praxi sa podstatné meno ženského rodu tetovačka používa aj ako hovorové pomenovanie tetovania, resp. aj nálepky so snímateľným obrázkom tetovania.

Pomenovanie ženy tetovačka a pomenovanie tetovania alebo nálepky tetovačka sú z lexikálneho hľadiska homonymá, a teda slová, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam.