MENU

Astronomička?

Vedecký pracovník zaoberajúci sa astronómiou, resp. odborník v astronómii sa nazýva astronóm. V ženskom rode je to astronómka (nie astronomička). Genitív množného čísla – od astronómok.

Prvou slovenskou astronómkou bola RNDr. Ľudmila Pajdušáková, CSc. (* 1916 – † 1979), ktorá sa počas svojej kariéry vypracovala až na riaditeľku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Na jej počesť bola pomenovaná planétka (3636) Pajdušáková.