MENU

Začiatok roku?

Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla prípustné oba tvary – roka i roku. Podoba roka sa ustálene používa v niektorých spojeniach, napr. vyše roka, pol roka, do roka a do dňa, z roka na rok. V ostatných prípadoch možno použiť podoby s príponou -a aj -u, napr. na začiatku školského roka/roku, do nového roka/roku. Podobné Začiatok roku? 💬 Všeobecné Zatáčka? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zatáčka?

Zakrivenie cesty do ostrejšieho oblúka môžeme nazývať zatáčkou a rovnako aj zákrutou. Obe slová sú spisovné a nájdete ich vo všetkých našich slovníkoch. Podobné Menovací dekrét? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné Za chvíľu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Žiaden?

Obe podoby vymedzovacieho zámena žiaden i žiadny sú správne a spolu sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Podobné Doprovod? 💬 Všeobecné Dvestý? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zapeklitý?

Zapeklité situácie, ktoré určite poznáte, ak máte doma králika Najčastejšie sa môžeme stretnúť so slovným spojením „zapeklitá situácia“ alebo „zapeklitý prípad“. Prídavné meno zapeklitý je však čechizmus a v slovenčine ho musíme nahradiť slovenským výrazom. V ponuke máme viacero možností a podľa kontextu si môžeme vybrať. Situácia teda môže byť zložitá, komplikovaná prípadne zamotaná alebo spletitá, chaotická. Podobné Ďaleko viac? 💬 Všeobecné Loajálny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Peši?

Správne sú obe podoby pešo i peši. Okrem toho môžeme používať aj tretiu podobu, a to príslovku pešky. Všetky tri možnosti nájdete vo všetkých slovníkoch. Podobné V roli Hamleta? 💬 Všeobecné Bizardný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nezbytný?

Rovnako ako obľúbený, ale nespisovný zbytok sa v slovenčine objavuje aj nesprávne prídavné meno nezbytný. Kým čechizmus zbytok nahrádzame spisovným zvyškom, prídavné meno nezbytný má iný význam a znamená, že niečo je nevyhnutné, resp. potrebné. Podobné Nadsázka? 💬 Všeobecné Ísť pre niečo/niekoho? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Hociaký?

Zámeno hocijaký sa píše v uvedenej podobe. Rovnakým spôsobom boli vytvorené aj synonymá ledajaký, všelijaký, nejaký, voľajaký. Okrem toho existuje aj iná správna alternatíva, a to zámeno hocaký. Podoba hociaký nezodpovedá spisovnej slovenčine. Podobné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Cezčas? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nástupište?

V jazykovej praxi a aj v spisovnej slovenčine fungujú ako varianty podstatné mená nástupište/nástupisko, učilište/učilisko, schodište/schodisko. V týchto prípadoch si používateľ môže vybrať preferovaný tvar. Opakom môže byť slovo ihrište, ktoré je v slovenčine nespisovné a jediná správna podoba je ihrisko. Podobné Po vzore? 💬 Všeobecné Kôli? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Ostať?

Ostať alebo zostať? Napadla vám už niekedy táto otázka? V tomto prípade je to jednoduché. Zostaňte v pokoji, pretože obe slovesá sú správne. Ostaňte a pozrite si aj ostatné zaujímavé slová, o ktorých možno ani netušíte, že sú nespisovné. Podobné Udeliť trest? 💬 Všeobecné Sebevrah? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

V roli Hamleta?

10 hercov, ktorí neznášali svoje role v seriáli či filme Najprv musíme vedieť o čom hovoríme. V slovenčine máme totiž dve podobne znejúce slová, no s rozdielnym významom a skloňovaním: roľa – časť poľa, rola – úloha. Ako je zrejmé z nadpisu článku, v tomto prípade ide o úlohu vo filme. Podstatné meno rola sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena (z roly – k role – o role). Keďže nadpis obsahuje množné číslo, správne by to mali byť filmové roly. Podobným prípadom sú aj granuly, medaily, formuly, škridly, barly. Kedy by to boli role? Keby sme hovorili o poli Práve slovo roľa sa skloňuje pravidelne podľa vzoru ulica (z role – k roli – o roli) a v tomto prípade sú to role, keď ide o množné číslo. Podobné Doporučiť? 💬 Všeobecné Na oplátku? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›