MENU

Vyprostiť?

Američania chcú pomôcť vyprostiť loď blokujúcu Suez… Sloveso vyprostiť nepatrí do spisovnej slovenčiny. Na vyjadrenie významu „zbaviť obmedzenia v pohybe“ bežne používame slovesá vyslobodiť alebo uvoľniť, napr. vyslobodiť niekoho zo zajatia, ale aj vyslobodiť z trosiek, uvoľniť zaseknuté lano, ale aj uvoľniť sa z objatia, uvoľniť si ruky. Aj v súvislosti s loďou uviaznutou na plytčine je primerané hovoriť o jej uvoľnení. O uvoľnení, resp. vyslobodení môžeme hovoriť aj v súvislosti s dopravnou nehodou, napr. z havarovaného vozidla sa podarilo uvoľniť, resp. vyslobodiť všetkých cestujúcich. Podobné Nepostrádateľný? 💬 Všeobecné Merítko? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Stolný?

Vzťahové adjektíva môžu mať príponu -ný aj -ový. Od podstatného mena stôl máme v slovenčine obidve podoby prídavného mena – stolný aj stolový – a obe sú správne. V niektorých spojeniach sa odporúča uprednostniť iba jednu z podôb, a to tú, ktorá je v nich ustálená. Napríklad prídavné meno stolný je terminologicky ustálené v spojení stolný tenis a použitie prídavného mena stolový (stolový tenis) tu nemožno hodnotiť ako náležité. V spojení stolný/stolový počítač sa však nevylučuje ani jedna podoba, no podľa dokladov z internetu je ustálenejšie prídavné meno stolný, podobne ako napríklad v spojení stolná lampa. Podobné Na oplátku? 💬 Všeobecné Peši? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dakto?

Na neurčitú osobu sa v slovenčine najčastejšie odkazuje neurčitým zámenom niekto alebo ktosi. Zriedkavejšie sa používajú aj zámená dakto a voľakto. Podobné Expirácia? ❤️ Zdravie, 💬 Všeobecné Zastaralý? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Bez karát?

Možno ste už o tom premýšľali. Domček z karát alebo domček z kariet? Poteším priaznivcov oboch táborov. Ide totiž o dvojtvar, čo znamená, že z karát aj bez kariet je to v poriadku. Podobné Pre a proti? 💬 Všeobecné Na oplátku? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Čačina?

Zelené konáre z ihličnatých stromov môžeme nazývať čačina aj čečina. Obe slová sú spisovné. Ani to však nie je všetko a okrem týchto dvoch slov môžeme použiť ešte ďalšiu možnosť, a to slovo chvojina. S týmto slovom sa môžete stretnúť v krížovkách. Podobné Lós? 💬 Všeobecné Zbrusu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zbrusu?

Každý deň sa vo svete objaví niečo nové. Na zdôraznenie tohto faktu sa často používa slovné spojenie „zbrusu nové“. Možno je to pre vás úplne nová informácia, no toto spojenie sa nepoužíva v slovenčine, ale iba v češtine. Namiesto nespisovnej príslovky „zbrusu“ použite spisovnú – úplne – a komunikujte spisovne. Podobné Dakto? 💬 Všeobecné Menovací dekrét? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Masakra?

Masaker je podstatné meno mužského rodu, ktoré má pôvod vo francúzštine a pomenúva hromadné zabíjanie. Okrem toho však slovenčina pozná aj ženský rod v tvare masakra. Obe podoby sú rovnocenné a spisovné. Problém môže nastať pri skloňovaní, keď hovoríme o masakre alebo o masakri. Rozdiel závisí od toho, ktorú možnosť si zvolíme. Keď ide o masaker (mužský rod), hovoríme o masakri. Keď ide o masakru (ženský rod), vtedy hovoríme o masakre. Podobné Ohľadom? 💬 Všeobecné Môžme? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zdeliť?

Ekonóm ľudstvu zdelil ďalší trpký odkaz Jeden z mnohých príkladov, v ktorom je použité nesprávne sloveso zdeliť. Ide totiž iba o hláskovú úpravu českého slova sdělit. Pri preklade do slovenčiny máme na výber z viacerých možností. Záleží na kontexte, ale vybrať si môžeme zo slovies: oznámiť, povedať, odkázať. Takže, ekonóm ľudstvu oznámil ďalší trpký odkaz a ja som práve odkázal ešte jeden trpký odkaz, a to skutočnosť, že sloveso zdeliť je nespisovné. 😉 Podobné Odozva? 💬 Všeobecné Čumieť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Velín?

Slovo velín má podľa Slovníka slovenského jazyka v slovenčine len jeden význam, a to látka, z ktorej sa vyrába jemne hladený papier (aj prídavné meno velínový papier). Slovo velín v zmysle riadiaca jednotka je české. Navyše, aj v češtine sa hodnotí ako nevhodné. V slovenčine sa v tomto význame používajú slová dozorňa, ovládacie centrum, dispečing, riadiace stredisko, riadiace centrum, riadiaca jednotka. Podobné Fronta? 💬 Všeobecné Poblíž? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Začiatok roku?

Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla prípustné oba tvary – roka i roku. Podoba roka sa ustálene používa v niektorých spojeniach, napr. vyše roka, pol roka, do roka a do dňa, z roka na rok. V ostatných prípadoch možno použiť podoby s príponou -a aj -u, napr. na začiatku školského roka/roku, do nového roka/roku. Podobné Vyprostiť? 💬 Všeobecné Stolný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›