MENU

Hociaký?

Zámeno hocijaký sa píše v uvedenej podobe. Rovnakým spôsobom boli vytvorené aj synonymá ledajaký, všelijaký, nejaký, voľajaký. Okrem toho existuje aj iná správna alternatíva, a to zámeno hocaký. Podoba hociaký nezodpovedá spisovnej slovenčine. Podobné Zádrheľ? 💬 Všeobecné Neni som? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nástupište?

V jazykovej praxi a aj v spisovnej slovenčine fungujú ako varianty podstatné mená nástupište/nástupisko, učilište/učilisko, schodište/schodisko. V týchto prípadoch si používateľ môže vybrať preferovaný tvar. Opakom môže byť slovo ihrište, ktoré je v slovenčine nespisovné a jediná správna podoba je ihrisko. Podobné Prídite? 💬 Všeobecné Desatinné čísla 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Ostať?

Ostať alebo zostať? Napadla vám už niekedy táto otázka? V tomto prípade je to jednoduché. Zostaňte v pokoji, pretože obe slovesá sú správne. Ostaňte a pozrite si aj ostatné zaujímavé slová, o ktorých možno ani netušíte, že sú nespisovné. Podobné Naviac? 💬 Všeobecné Čumieť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

V roli Hamleta?

10 hercov, ktorí neznášali svoje role v seriáli či filme Najprv musíme vedieť o čom hovoríme. V slovenčine máme totiž dve podobne znejúce slová, no s rozdielnym významom a skloňovaním: roľa – časť poľa, rola – úloha. Ako je zrejmé z nadpisu článku, v tomto prípade ide o úlohu vo filme. Podstatné meno rola sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena (z roly – k role – o role). Keďže nadpis obsahuje množné číslo, správne by to mali byť filmové roly. Podobným prípadom sú aj granuly, medaily, formuly, škridly, barly. Kedy by to boli role? Keby sme hovorili o poli Práve slovo roľa sa skloňuje pravidelne podľa vzoru ulica (z role – k roli – o roli) a v tomto prípade sú to role, keď ide o množné číslo. Podobné Prevedenie? 💬 Všeobecné Tri kilo? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dočiahnuť?

Slová dosiahnuť a dočiahnuť sú synonymné. Slovo dočiahnuť je v Krátkom slovníku slovenského jazyka vysvetlené aj ako „natiahnutím ruky, nohy a pod. chytiť, načiahnutím dosiahnuť“. Pri slove dosiahnuť je jeden z významov takýto: „dočiahnuť: dosiahnuť na skriňu, dosiahnuť (na) jablká palicou“. Podobné Obdeň? 💬 Všeobecné Hýčkať? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Lós?

Podstatné mená lós a žreb sú synonymá. Rozdiel je iba v ich pôvode. Slovo žreb má praslovanský základ a slovo lós má pôvod v nemčine. So slovom lós súvisí aj slovo lotéria, ktoré má takisto pôvod v nemčine. Pri tvorbe slovesa z podstatného mena lós vynechávame dĺžeň, a teda dostávame podobu losovať. Takže, losujeme lósy a žrebujeme žreby. Pozor na losa! Určite vidíte rozdiel. Severský cicavec s lopatovitými parohmi je los (krátke „o“). Podobné Mám za to, že? 💬 Všeobecné Odozva? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Veľkonočné sviatky

V dvojslovných spojeniach veľkonočné sviatky, ale aj vianočné sviatky sa obe slová píšu s malým začiatočným písmenom, pretože nejde o vlastné mená. Vlastnými menami sú názvy Veľká noc a Vianoce. Slovo sviatky, ak sa použije namiesto pomenovaní vianočné sviatky alebo veľkonočné sviatky, sa tiež píše s malým začiatočným písmenom. Podobné Nástupište? 💬 Všeobecné Neni? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Štyrka?

Číslo štyri alebo štvorka. Poznáme to všetci, no niektorí poznajú aj štyrku. Toto však nie je práve najvhodnejšie pomenovanie čísla štyri, keďže slovo štyrka sa v slovníkoch nenachádza. Hovorme spisovne a nie na štvorku. 😉 Podobné Nadsázka? 💬 Všeobecné Koho? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Pondelňajší?

Pri názvoch dní pondelok, utorok, sobota a nedeľa sú správne dvojtvary prídavných mien, a teda: pondelok – pondelkový/pondelňajší (pozor: správne s „l“, nie s „ľ“), utorok – utorkový/utorňajší, sobota – sobotný/sobotňajší, nedeľa – nedeľný/nedeľňajší. Pri názvoch streda, štvrtok a piatok sa ustálene používa iba jedna podoba: streda – stredajší, štvrtok – štvrtkový, piatok – piatkový. Podobné Východzí? 💬 Všeobecné Duet? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Po vzore?

Kožušiny v interiéri po vzore našich predkov Keď sme niečo urobili podľa niekoho, urobili sme to podľa vzoru niekoho. Predložka „po“ v slovnom spojení „po vzore niekoho“ je nevhodná. Nenechajte sa teda oklamať „po vzore“ ostatných a komunikujte podľa vzoru profesionálov. Podobné Dlžiť? 💬 Všeobecné Tohoto? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›