MENU

Zbrusu?

Každý deň sa vo svete objaví niečo nové. Na zdôraznenie tohto faktu sa často používa slovné spojenie „zbrusu nové“. Možno je to pre vás úplne nová informácia, no toto spojenie sa nepoužíva v slovenčine, ale iba v češtine. Namiesto nespisovnej príslovky „zbrusu“ použite spisovnú – úplne – a komunikujte spisovne. Podobné Zatáčka? 💬 Všeobecné Lós? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Masakra?

Masaker je podstatné meno mužského rodu, ktoré má pôvod vo francúzštine a pomenúva hromadné zabíjanie. Okrem toho však slovenčina pozná aj ženský rod v tvare masakra. Obe podoby sú rovnocenné a spisovné. Problém môže nastať pri skloňovaní, keď hovoríme o masakre alebo o masakri. Rozdiel závisí od toho, ktorú možnosť si zvolíme. Keď ide o masaker (mužský rod), hovoríme o masakri. Keď ide o masakru (ženský rod), vtedy hovoríme o masakre. Podobné Jednanie? 💬 Všeobecné Zapeklitý? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zdeliť?

Ekonóm ľudstvu zdelil ďalší trpký odkaz Jeden z mnohých príkladov, v ktorom je použité nesprávne sloveso zdeliť. Ide totiž iba o hláskovú úpravu českého slova sdělit. Pri preklade do slovenčiny máme na výber z viacerých možností. Záleží na kontexte, ale vybrať si môžeme zo slovies: oznámiť, povedať, odkázať. Takže, ekonóm ľudstvu oznámil ďalší trpký odkaz a ja som práve odkázal ešte jeden trpký odkaz, a to skutočnosť, že sloveso zdeliť je nespisovné. 😉 Podobné Zbytok? 💬 Všeobecné Hociaký? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Velín?

Slovo velín má podľa Slovníka slovenského jazyka v slovenčine len jeden význam, a to látka, z ktorej sa vyrába jemne hladený papier (aj prídavné meno velínový papier). Slovo velín v zmysle riadiaca jednotka je české. Navyše, aj v češtine sa hodnotí ako nevhodné. V slovenčine sa v tomto význame používajú slová dozorňa, ovládacie centrum, dispečing, riadiace stredisko, riadiace centrum, riadiaca jednotka. Podobné Nechápem tomu? 💬 Všeobecné Môžme? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Začiatok roku?

Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla prípustné oba tvary – roka i roku. Podoba roka sa ustálene používa v niektorých spojeniach, napr. vyše roka, pol roka, do roka a do dňa, z roka na rok. V ostatných prípadoch možno použiť podoby s príponou -a aj -u, napr. na začiatku školského roka/roku, do nového roka/roku. Podobné Zbrusu? 💬 Všeobecné Masakra? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zatáčka?

Zakrivenie cesty do ostrejšieho oblúka môžeme nazývať zatáčkou a rovnako aj zákrutou. Obe slová sú spisovné a nájdete ich vo všetkých našich slovníkoch. Podobné Menovací dekrét? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné Regulérny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Žiaden?

Obe podoby vymedzovacieho zámena žiaden i žiadny sú správne a spolu sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Podobné Narozdiel? 💬 Všeobecné Na vláde? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zapeklitý?

Zapeklité situácie, ktoré určite poznáte, ak máte doma králika Najčastejšie sa môžeme stretnúť so slovným spojením „zapeklitá situácia“ alebo „zapeklitý prípad“. Prídavné meno zapeklitý je však čechizmus a v slovenčine ho musíme nahradiť slovenským výrazom. V ponuke máme viacero možností a podľa kontextu si môžeme vybrať. Situácia teda môže byť zložitá, komplikovaná prípadne zamotaná alebo spletitá, chaotická. Podobné Okamžik? 💬 Všeobecné Bizardný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Peši?

Správne sú obe podoby pešo i peši. Okrem toho môžeme používať aj tretiu podobu, a to príslovku pešky. Všetky tri možnosti nájdete vo všetkých slovníkoch. Podobné Jednanie? 💬 Všeobecné Predčiť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nezbytný?

Rovnako ako obľúbený, ale nespisovný zbytok sa v slovenčine objavuje aj nesprávne prídavné meno nezbytný. Kým čechizmus zbytok nahrádzame spisovným zvyškom, prídavné meno nezbytný má iný význam a znamená, že niečo je nevyhnutné, resp. potrebné. Podobné Jedná sa o? 💬 Všeobecné Preslov? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›