MENU

Duet?

V slovenčine sa za správne považujú iba podoby duo a dueto (G. jednotného čísla (bez) dueta, G. množného čísla (bez) duet, synonymum duo). Slovo duet sa klasifikuje ako subštandardný nespisovný výraz. Preto nemožno prijať ani tvar duety. Podstatné meno dueto (dvojspev, skladba pre dva sólové nástroje, tanec dvoch tanečníkov) je stredného rodu a skloňuje sa podľa vzoru mesto. V nominatíve a v akuzatíve množného čísla má tvar duetá (t. j. sú to pekné duetá, dnes večer si vypočujete slávne duetá). Skladba pre dva rovnaké sólové nástroje sa nazýva aj duo. Toto podstatné meno sa takisto skloňuje podľa vzoru mesto a v nominatíve a akuzatíve množného čísla má tvar duá. Podobné Započať? 💬 Všeobecné Nadsázka? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Prielom v histórii?

Prelom aj prielom sú spisovné slová, ktoré však majú rozdielny význam. Prelom je náhla zmena, obrat, resp. zvrat. Ako príklad môžeme spomenúť vetu: Vedci zaznamenali historický prelom v liečbe… Druhé zo slov, prielom, označuje trhlinu (prielom v múre) alebo prerušenie niečoho (prielom rieky). Vo vojenskom význame vyjadruje aj prerazenie obrannej línie. Podobné Jedná sa o? 💬 Všeobecné Regulérny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Rok dozadu?

Príslovka dozadu pomenúva smer, napríklad otočiť sa dozadu, cúvať dozadu, obzerať sa dozadu – t. j. za seba. Časový význam „do minulosti“ sa vyjadruje príslovkou späť, napríklad vrátiť sa o rok späť alebo obzrieť sa späť (v čase). Podobné Príjmeme? 💬 Všeobecné Odviesť robotu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Narozdiel?

Pri hesle rozdiel (pozri slovniky.korpus.sk) nájdete aj predložkové spojenie na rozdiel, ktoré sa píše osobitne. Slovo narozdiel v slovenčine neexistuje. Podobné Nadsázka? 💬 Všeobecné Neni? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Sranda?

Slovo sranda sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý má kodifikačnú platnosť, uvádza ako subštandardné (= nespisovné) a hrubé. Hovorme radšej vtipy alebo žarty a smejme sa na zábavných videách. Podobné Poblíž? 💬 Všeobecné Baroko? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Loajálny?

Ten, kto je verný, resp. oddaný, ten je v slovenčine lojálny. Nesprávna podoba s vloženým písmenom „a“ patrí do češtiny. Podobné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Tri kilo? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Rozostup?

V slovníkoch slovenského jazyka sa spomína len podstatné meno rozstup. Správne by sme teda mali napr. dodržiavať bezpečný rozstup medzi vozidlami. Od podstatného mena rozstup je taktiež odvodené aj slovné spojenie „rozstúpiť sa“. Zaujímavosťou je skutočnosť, že rozostup tvorí základ rovnako spisovného spojenia „rozostúpiť sa“. Napr.: Sprievod sa rozostúpil/rozstúpil na dve strany. Správne: rozstup, rozstúpiť sa, rozostúpiť sa Podobné Obdeň? 💬 Všeobecné Predčiť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Hýčkať?

So slovom hýčkať sa stretávame pomerne často. Označuje sa ním nadmerná starostlivosť, ale aj prílišné prejavovanie lásky, resp. nežnosti. Napr.: Hýčkal ju luxusnými darčekmi. Slovo hýčkať je však v spisovnej slovenčine neprípustné. Opäť ide o slovo prevzaté z češtiny a jeho spisovným slovenským ekvivalentom je výraz rozmaznávať. Spisovne teda povieme: Rozmaznával ju luxusnými darčekmi. Podobné Môžme? 💬 Všeobecné Za chvíľu? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dotaz?

Slovo dotaz, je nespisovné a namiesto neho sa majú používať správne slovenské výrazy otázka, dopyt. Napriek tomu, že pôvod slova dotazník ako príponovej odvodeniny od slova dotaz je zjavný, prešlo toto slovo do spisovnej slovenčiny a ustálilo sa v nej natoľko, že snaha nahradiť ho iným (napr. slovným spojením „tlačivo s otázkami“) sa neujala. Podobným spôsobom si našlo miesto v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny aj slovo pravítko. Podobné Zbytok? 💬 Všeobecné Jednanie? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Hamba?

V slovenčine sa pred pernopernými (bilabiálnymi) spoluhláskami p, b vnútri slova namiesto n vyslovuje hláska m, napr. bonbón (bombón), ženba (žemba). Čiže aj slovo hanba vyslovujeme (hamba). Podobné Blahodárny? 💬 Všeobecné Napadlo ma? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›