MENU

Za prvé?

Pri výpočte bodov vyjadrených radovými číslovkami (po prvé, po druhé, po tretie) alebo hláskami (po a, po b, po c) je správne použitie predložky „po“ a nie predložky „za“.