MENU

Absorbcia?

Pohlcovanie niečoho, resp. absorbovanie sa správne píše ako absorpcia. Prečo v týchto dvoch slovách dochádza k výmene písmen „b“ a „p“?

Pravopisný rozdiel podstatného mena absorpcia a slovesa absorbovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého odvodzovacieho základu.

Podstatné meno absorpcia je adaptáciou latinského substantíva absorptio a sloveso absorbovať je utvorené zo slovesa absorbere.

Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať.
Pozrieť v slovníku