MENU

Masakra?

Masaker je podstatné meno mužského rodu, ktoré má pôvod vo francúzštine a pomenúva hromadné zabíjanie. Okrem toho však slovenčina pozná aj ženský rod v tvare masakra. Obe podoby sú rovnocenné a spisovné.

Problém môže nastať pri skloňovaní, keď hovoríme o masakre alebo o masakri. Rozdiel závisí od toho, ktorú možnosť si zvolíme. Keď ide o masaker (mužský rod), hovoríme o masakri. Keď ide o masakru (ženský rod), vtedy hovoríme o masakre.