MENU

Zdeliť?

Ekonóm ľudstvu zdelil ďalší trpký odkaz

Jeden z mnohých príkladov, v ktorom je použité nesprávne sloveso zdeliť. Ide totiž iba o hláskovú úpravu českého slova sdělit.

Pri preklade do slovenčiny máme na výber z viacerých možností. Záleží na kontexte, ale vybrať si môžeme zo slovies: oznámiť, povedať, odkázať.

Takže, ekonóm ľudstvu oznámil ďalší trpký odkaz a ja som práve odkázal ešte jeden trpký odkaz, a to skutočnosť, že sloveso zdeliť je nespisovné. 😉