MENU

Vidíme sa zajtra?

Výraz vidíme sa zajtra je gramaticky aj logicky nesprávny. Ide o tvar prítomného času, ktorým sa vyjadruje súčasný, prebiehajúci dej.

Budúci dej sa v slovenčine vyjadruje spojením tvaru budúceho času slovesa „byť“ s neurčitkom príslušného slovesa – budeme sa vidieť, alebo prítomníkovými tvarmi dokonavých slovies, ktoré vyjadrujú dokončený, uzavretý, ohraničený dej, a preto nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť: uvidíme sa zajtra.

Spojenie vidíme sa zajtra je štylisticky príznakové, hovorové až slangové, a nehodí sa do oficiálnych jazykových prejavov. Moderátori a redaktori by sa mu mali vyhýbať a používať v slovenčine ustálené formulácie ako dovidenia zajtra, tešíme sa na zajtrajšie stretnutie, uvidíme sa zajtra, ktoré sú pre slovenčinu prirodzené.