MENU

Pojítko?

Určite ste už aspoň raz počuli ďalší z čechizmov – pojítko. Slovo, ktoré označuje spájanie dvoch a viacerých prvkov dohromady. Toto slovíčko však u nás nepatrí do spisovného jazyka a podľa kontextu ho správne nahradíme slovami ako spojivo, spojenie, spojitosť, spájadlo, prípadne puto.

Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam.

Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné.