MENU

Lehátko?

Slovo lehátko je ďalším zo série čechizmov s koncovkou -tko. Ide o nespisovný (subštandardný) výraz. Spisovné pomenovanie ľahkého, obyčajne skladacieho kusa nábytku na odpočívanie, resp. sklápacieho lôžka vo vlaku je ležadlo.
Pozrieť v slovníku