MENU

Fanúšici?

3871
0

Podstatné meno útočník sa skloňuje podľa vzoru chlap. V nominatíve mn. č. má základnú príponu -i, ale pred ňou sa kmeňové „k“ a „ch“ nahrádza spoluhláskami „c“ a „s“, napr. žiak – žiaci, Čech – Česi, útočník – útočníci, dobrák – dobráci.

Podstatné meno fanúšik sa takisto skloňuje podľa vzoru chlap, ale v nominatíve mn. č. má variantnú príponu -ovia (fanúšikovia a nie fanúšici) podobne ako niektoré ďalšie životné podstatné mená mužského rodu zakončené na -o, -h, -ch, -k, -g, napr. dedovia, chirurgovia, svedkovia, vrahovia, sokovia.

Pádová prípona nominatívu mn. č., ak sa v rámci vzoru chlap niečím odlišuje, je vždy uvedená v lexikografických príručkách www.slovnik.juls.savba.sk.