MENU

Rupsak?

2536
0

Nie je rupsak ako ruksak. Aj ruksak je však iba hovorové slovo, ktoré je síce spisovné, no existuje vhodnejší variant.

Väčší plátenný vak s popruhmi na nosenie na chrbte sa spisovne nazýva plecniak (turistický plecniak).

Keď sa pozrieme na ďalšiu možnosť, a to slovo batoh, slovníky ho definujú ako výraz pre zviazané veci nesené na chrbte (batoh sena). Do úvahy prichádza ešte štvrtý výraz, a to vak (cestovný vak), čo je vrecovitý obal na prenášanie vecí.

Zabudnime teda absolútne nespisovné slovo rupsak a nahraďme ho ruksakom, batohom, vakom, alebo najlepšie plecniakom.
Pozrieť v slovníku