MENU

Kliky?

2846
1

V spisovnej slovenčine sa slovom klik pomenúva iba stlačenie tlačidla na počítačovej myši alebo zvuk jemného šťuknutia.

V súvislosti s pomenovaním cviku nazývaného aj podpor alebo vzpor ležmo sa slovo klik hodnotí ako slangový výraz (zo športového slangu) a jeho spisovným ekvivalentom je slovo kľuk (napríklad robiť kľuky, majster Slovenska v kľukoch).

Slovo kľuk, ktoré sa obyčajne používa v plurálovej podobe kľuky, nájdete aj v 2. zväzku najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (písmená h – l, 2011).
Pozrieť v slovníku