MENU

Sandála

Poznáme ju asi všetci. Ľahká obuv z remienkov – sandále. Aké je však jednotné číslo? Nie je to veru žiadna sandála, ale sandál.

Slovo sandál je mužského rodu a skloňujeme ho podľa vzoru stroj. Preto môžeme hovoriť o sandáli. Od vhodného sandála zase závisí pohodlie našej nohy. Našiel si už ten stratený sandál?
Pozrieť v slovníku