MENU

Flustrovaný?

Nespokojnosť z nenaplnených očakávaní sa v slovenčine odborne pomenúva slovom latinského pôvodu frustrácia, ktoré má na začiatku spoluhlásky f a r (nie l!).

Písmeno r po f sa píše aj v príbuzných výrazoch – v prídavnom mene frustračný, v slovese frustrovať, v trpnom príčastí frustrovaný i v činnom príčastí frustrujúci.