MENU

Blomba?

Plomba nie je len výplň poškodeného zuba. Okrem zubnej výplne je plomba aj kovová pečať zaručujúca pôvodnosť obsahu, v právnickom žargóne zase označuje poznámku v pozemkových knihách.

Jedno je však spoločné vo všetkých významoch. Vždy hovoríme o plombe, nie o blombe.
Pozrieť v slovníku