MENU

Zmačknúť?

„Kľudne zmačkni to tlačítko.“

Takto to veru nefunguje. Tlačidlo môžeme stlačiť, stisnúť, ale nikdy ho nemačkáme.

Sloveso zmačknúť sme mohli nájsť v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968. Odvtedy sa objavilo už iba v Ortograficko-gramatickom slovníku z r. 2016, a to s odkázaním na správne alternatívy stlačiť a stisnúť.
Pozrieť v slovníku