MENU

Sebevrah?

Neraz sa stane, že nás pomýli čeština. Je to tak aj v prípade smutného slovíčka – samovrah.

Slovíčko pomenúva človeka, ktorý sa dobrovoľne sám usmrtí. Vplyvom češtiny sa do nášho vyjadrovania dostali slová sebevrah a sebevražda. Tieto pomenovania však nie sú v slovenčine spisovné, a preto ich musíme nahradiť, pre náš jazyk, spisovnými slovami samovrah a samovražda.
Pozrieť v slovníku