MENU

Koho?

Zámeno koho je 2. pád opytovacieho osobného zámena kto a používame ho vtedy, keď sa spytujeme na osobu, napr. Koho si videl?

Zámená čí, čia, čie sú opytovacie privlastňovacie zámená a používame ich vtedy, keď sa pýtame na vlastnícky vzťah predmetu k osobe, napr. Čia je to taška? Čí je to priateľ? Čie sú to hodinky?

Nesprávne

  • Koho je to nápad?
  • Koho je to pero?
  • Koho je to dieťa?

Správne

  • Čí je to nápad?
  • Čie je to pero?
  • Čie je to dieťa?