MENU

Pokládka?

Pokládka dlažby, pokládka podlahy, pokládka káblov… Ide o nesprávne pomenovanie činnosti, s ktorou sa môžeme stretnúť najmä v stavebníctve.

Je tu však jeden problém. Sloveso pokladať sa používa iba vo významoch: hodnotiť, posudzovať, oceňovať nejako, považovať, mať za, rátať za, držať. Ani jeden z významov nie je vhodný na vytvorenie podstatného mena pokládka.

Ak teda niečo ukladáme na miesto, vychádzame zo slovesa klásť. Odvodením vytvoríme pomenovanie činnosti – kladenie dlažby, kladenie podlahy, kladenie káblov

Týmto spôsobom sú vytvorené aj iné činnosti, ako strihať/strihanie, farbiť/farbenie, kopať/kopanie…

Do úvahy ešte pripadá sloveso ukladať, a tak môžeme hovoriť aj o ukladaní podlahy.