MENU

Krb?

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) kvalifikoval výraz krb ako subštandardný (čiže nespisovný), ktorého spisovná podoba je kozub.

V Slovníku súčasného slovenského jazyka h – l (2011), zrejme na základe jeho frekvencie, už nemá takýto kvalifikátor, je však uvedený s poznámkou, že za vhodnejší sa považuje výraz kozub. Rýdzo spisovný je teda výraz kozub.
Pozrieť v slovníku