MENU

Chodítko?

Zdravotná pomôcka s kolieskami, ktorá pomáha starším alebo zdravotne postihnutým ľuďom pri chôdzi, sa nazýva chodúľka. Rovnaký výraz sa používa aj na označenie pomôcky na kolieskach, ktorá pomáha malým deťom naučiť sa chodiť.

Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam.
Pozrieť v slovníku