MENU

Jednanie?

Keď ideme na rokovanie

Vo význame „konanie, zaobchádzanie; rokovanie“ je slovo jednanie v spisovnej slovenčine nevhodné a namiesto neho sa používajú iné, spisovné výrazy.

Napr. nešetrné jednanie s pracovníkmi → nešetrné zaobchádzanie s pracovníkmi, nekonečné jednanie s partnermi → nekonečné rokovanie s partnermi.

Slovo jednanie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, ak sa ním označuje dohováranie o cene pri kúpe alebo predaji, napr. jednanie o kúpe bytu (od slovesa jednať sa „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji“).
Pozrieť v slovníku