MENU

Lanýž?

Huba nevábneho vzhľadu rastúca pod zemou, charakteristická svojím hľuzovitým tvarom sa v slovenčine označuje ako hľuzovka. Etymológiu českého názvu lanýž dáva Etymologický slovník jazyka českého do súvislosti s jeleňou zverou, ktorá si takisto rada pochutnala na hľuzovkách a vyhrabávala ich zo zeme, konkrétne so slovom laň.

Máte radi pralinky?

Neskôr sa podľa huby v tvare hrudky či hľuzy pomenovali aj cukrárenské výrobky, a to plnené bonbóny – pralinky. Podobne ako v iných jazykoch, aj v češtine sa časom rozšíril význam pôvodného pomenovania huby hľuzovky aj na pomenovanie cukrovinky. V češtine k tomu zrejme prispela aj skutočnosť, že huby hľuzovky tu boli dlhší čas prakticky nedostupné a pôvodná motivácia slova lanýž sa zahmlila.

Rozšíriť podobným spôsobom význam výrazu hľuzovka v slovenčine sa však nedá a slovo hľuzovka sa nehodí na pomenovanie cukrárenského výrobku. Slová ako truffe, truffle, Trűffel či lanýž sa odporúča prekladať do slovenčiny opisom podľa kontextu buď ako názvy bonbónov a čokolád: čokoládová hrudka/guľka, krémový bonbón, bonbón s krémovou náplňou, krémová pralinka, pralinka/čokoláda s kakaovokrémovou náplňou, alebo ako pomenovanie polotovaru, materiálu (čokoládovokrémová/kakaovokrémová/krémová) náplň, čokoládový, kakaový krém.

Ďalšie príklady:

lanýžové figurky (CZ) → plnené čokoládové figúrky alebo figúrky s čokoládovým krémom

kávové lanýže (CZ) → bonbóny s krémovou kávovou náplňou alebo krémové bonbóny s kávovou príchuťou

francouzské čokoládové lanýže (CZ) → francúzske krémové čokoládové bonbóny

lanýžová náplň (CZ) → krémová (čokoládová) náplň alebo náplň z čokoládového krému
Pozrieť v slovníku