MENU

Zeleninová obloha?

Pokrm podávaný k mäsu sa spisovne označuje slovom príloha, teda zeleninová príloha.

Oblohu definuje Krátky slovník slovenského jazyka len ako zdanlivú klenbu nad zemským povrchom, nebo.

Zaujímavým prípadom je obložený chlebíček. Mohlo by sa zdať, že prídavné meno obložený vychádza zo slova obloha, ale v skutočnosti je odvodené od slovesa obložiť – pokryť dookola.

Opisom môžeme povedať, že jedlo je obložené prílohou a v skratke, jedlo s prílohou. V každom prípade, v reštaurácii si vyberáme jedlo a k nemu prílohu.