MENU

Ťažítko?

1656
0

Sklenený, kovový alebo drevený predmet na zaťažovanie sa v slovenčine volá ťažidlo. Často sa však stretávame s nesprávnym prekladom z českého slova těžítko na slovenské ťažítko.

Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam.

Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné.
Pozrieť v slovníku