MENU

Tlačítko?

Súčasť mechanizmu ovládaná stláčaním sa v spisovnej slovenčine nazýva tlačidlo.

Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam.