MENU

Smetie?

Hromadné podstatné meno stredného rodu smetie sa uvádza len v Historickom slovníku slovenského jazyka. Slovo smeť je spisovné podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru kosť. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý má kodifikačnú platnosť, sa uvádza s poznámkou, že sa obyčajne používa v množnom čísle, ktoré má tvar smeti.
Pozrieť v slovníku