MENU

Kupelka?

Kupelka, kúpelka, kúpeľka… Existujú rôzne podoby, no správna je iba kúpeľňa.

Všetky ostatné varianty sú nárečové. Koľko nárečí, toľko kúpeľní. Slovo kúpeľka sa dokonca nachádza aj v Slovníku slovenských nárečí.
Pozrieť v slovníku