MENU

Obdeň?

Slová obdeň a obtýždeň nie sú utvorené správne (predpona ob- nemá v spisovnej slovenčine význam „každý druhý“), preto sa hodnotia ako nespisovné.

Namiesto nich máme vyjadrenia každý druhý deň, každý druhý týždeň.