MENU

Mám za to, že?

Spojenie „mám za to“ sa v slovenčine hodnotí ako nenáležité a namiesto neho sa odporúča použiť niektoré z vyjadrení som presvedčený, myslím si, predpokladám, domnievam sa, nazdávam sa, podľa môjho názoru, podľa mojej mienky ap.

Nesprávne: Mám za to, že cena potravín musí byť nižšia.
Správne: Som presvedčený, že cena potravín musí byť nižšia.