MENU

Za účelom?

Spojenie za účelom, ktoré si obľúbili najmä úradníci, je nespisovné. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa v rámci hesla účel uvádza spisovný ekvivalent s cieľom.

Napríklad spojenie „za účelom zlacnenia výroby“ môžeme nahradiť spojením „s cieľom zlacniť výrobu“ (predložka s cieľom sa viaže s neurčitkom slovesa, t. j. s cieľom vysvetliť, s cieľom pomôcť, s cieľom podporiť a pod.).

Často však na vyjadrenie rovnakého významu stačia aj predložky na, za, alebo možno použiť vedľajšiu vetu so spojkou aby. Napr. namiesto formulácie „vláda prijala opatrenia za účelom zníženia nezamestnanosti“ môžeme povedať: „vláda prijala opatrenia na zníženie nezamestnanosti“.
Pozrieť v slovníku