MENU

Zbrusu?

Každý deň sa vo svete objaví niečo nové. Na zdôraznenie tohto faktu sa často používa slovné spojenie „zbrusu nové“. Možno je to pre vás úplne nová informácia, no toto spojenie sa nepoužíva v slovenčine, ale iba v češtine.

Namiesto nespisovnej príslovky „zbrusu“ použite spisovnú – úplne – a komunikujte spisovne.

Pozrieť v slovníku