MENU

Dvestý?

Radová číslovka s významom „majúci v poradí číslo dvesto“ má v slovenčine kodifikovanú podobu dvojstý podobne ako vyššie radové číslovky trojstý a štvorstý, dvojtisíci, trojtisíci, štvortisíci, dvojmiliónty.

Tieto tvary sa kodifikovali v čase, keď sa používali číselné výrazy ako dvojstovka, trojstovka, štvorstovka, dvojstovkár, štvorstovkár (napr. v atletike).

Uvedené slová sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) ako jediné správne tvary.

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa už v rámci písmena d uvádzajú dvojtvary dvojstovka/dvestovka, dvojstovkár/dvestovkár, ale radová číslovka dvojstý sa aj podľa najnovšieho slovníka považuje za jedinú správnu podobu.
Pozrieť v slovníku