MENU

Vtáci?

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú ako životné podstatné mená, kým v množnom čísle sa skloňujú ako neživotné podstatné mená, t. j. podľa vzoru dub alebo stroj na základe zakončenia. Výnimku predstavujú zvieracie podstatné mená pes, vlk a vták, pri ktorých sú v množnom čísle dvojtvary psy/psi, vlky/vlci, vtáky/vtáci. To znamená, že sa skloňujú ako neživotné podstatné mená podľa vzoru dub, napr. čistokrvné psy, ohrada pre vlky, chovali vtáky, alebo ako životné podstatné mená podľa vzoru chlap, napr. strážni psi, silní vlci, krmivo pre vtákov. Podobné Fena? 🐾 Zvieratá Čumák? 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›

Čumák?

„Studený ako psí čumák“ Možno sa to tak hovorí, ale to opäť neznamená, že je to aj správne. Nos zvieratiek, resp. ich predná pretiahnutá časť hlavy; zaoblená neosrstená koncová časť chrbta nosa s nosovými otvormi, sa v spisovnej slovenčine nazýva ňufák, ale aj ňucháč. V tej nespisovnej je to čumák, no ten patrí do susednej češtiny. Podobné Kapre? 🐾 Zvieratá Čumák? 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›

Andulka?

Andulka je ľudové, resp. neodborné označenie malého druhu papagája s dlhým chvostom, často chovaného v zajatí pre schopnosť napodobňovať ľudskú reč. Odborne sa tento vtáčik nazýva papagájec vlnkovaný. Bežné pomenovanie – andulka – označuje Krátky slovník slovenského jazyka ako subštandardné, a teda nespisovné. Na druhej strane, v Slovníku súčasného slovenského jazyka sa už andulka označuje ako hovorové slovo. To znamená, že je spisovná, ale len v neformálnej komunikácii a v prvom rade ide o papagájca. Podobné Klokan? 🐾 Zvieratá Pamlsok? 🍔 Gastronómia, 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›

Krmítko?

Konštrukcia, resp. zariadenie na kŕmenie sa správne nazýva kŕmidlo. Slovo krmítko je čechizmus. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Gulička? 💎 Veci Helma? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Kapre?

Aj u vás sú vianočné kapre tradíciou? Radšej na to chytro zabudnite, pretože podstatné meno kapor sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru dub a z toho vyplýva nominatív v tvare kapry. Takisto sú kapry aj v akuzatíve. Čo s kúpou kaprov? Možno mnohých sklamem, ale aj tento výraz je nespisovný. Na Vianoce teda kupujeme kapry. Podobné Venčiť psa? 🐾 Zvieratá Pamlsok? 🍔 Gastronómia, 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›

Pamlsok?

Keďže slovenčina nepozná slovíčko mlsať, nespisovná je rovnako aj maškrta označená českým výrazom pamlsok. Nabudúce si teda pochutnáme na maškrte, lahôdke alebo pochúťke a pamlsok necháme v českom jazyku. Áno, aj váš psík má maškrtný jazýček, a preto ho odmeňujte len maškrtou. 😉 Podobné Vinotéka? 🍔 Gastronómia, 🛒 Obchod Hamburgre? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Klokan?

0
55312
5
Asi každý pozná klokana a rovnako každý pozná kenguru. Čo však každý nepozná je, že správne sa tento skvelý skokan nazýva kengura. Je pravdou, že tento bylinožravý cicavec z čeľade kengurovitých sa v minulosti označoval aj ako klokan, či dokonca kenguru (pozri Slovník slovenského jazyka, z r. 1959 – 1968). V súčasnosti ho pod týmto názvom nájdete aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale s označením, že ide len o hovorového slovo. Jednoznačne správny výraz, v každej situácii, je kengura. Matematický klokan? Zaujímavosťou je Matematický klokan, ktorý sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. Žiaci v nej súťažia už od roku 1991 a oficiálnym usporiadateľom je francúzska Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres. Ako môžete vidieť, francúzsky názov je podobný kengure, no slovenský preklad obsahuje klokana. Nuž, spisovný názov Matematická kengura sa asi nepáčil. 🙂 Klokan vo filme Videli ste už film s názvom Klokan Jack? Táto komédia z roku 2003 sa pokojne mohla a mala volať Kengura Jack, čo by bolo spisovné a dokonca podobné originálnemu názvu filmu – Kangaroo Jack. Podobné Vodítko? 🐾 Zvieratá Kúsať? 💬 Všeobecné, 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›

Kúsať?

Podobné Neni som? 💬 Všeobecné Prídite? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Fena?

Samica psa sa volá suka, zdrobnene sučka (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Výrazy fena, fenka sú české. Podobné Krmítko? 💎 Veci, 🐾 Zvieratá Kapre? 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›

Venčiť psa?

0
10539
1
V slovenčine má slovo venčiť iba významy „ozdobovať vencom” (venčenie mladuchy) a „obklopovať, vrúbiť, lemovať” (dedinu zo všetkých strán venčia hory). Málokto si uvedomuje, že spojenie venčiť psa je bohemizmus, ktorého základom je slovo ven (po slovensky von). V Slovníku spisovného jazyka českého sa uvádzajú výrazy venčit se (prechádzať sa po vonku) aj venčit (vodiť psa von na potrebu), v slovenčine podobne utvorený výraz (vončiť) nemáme. So psom chodíme von alebo ho vodíme von. Podobné Kapre? 🐾 Zvieratá Pamlsok? 🍔 Gastronómia, 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›