MENU

Čumák?

„Studený ako psí čumák“

Možno sa to tak hovorí, ale to opäť neznamená, že je to aj správne.

Nos zvieratiek, resp. ich predná pretiahnutá časť hlavy; zaoblená neosrstená koncová časť chrbta nosa s nosovými otvormi, sa v spisovnej slovenčine nazýva ňufák, ale aj ňucháč.

V tej nespisovnej je to čumák, no ten patrí do susednej češtiny.