MENU

Kapre?

Aj u vás sú vianočné kapre tradíciou? Radšej na to chytro zabudnite, pretože podstatné meno kapor sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru dub a z toho vyplýva nominatív v tvare kapry. Takisto sú kapry aj v akuzatíve.

Čo s kúpou kaprov? Možno mnohých sklamem, ale aj tento výraz je nespisovný.

Na Vianoce teda kupujeme kapry.